http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Trị (Theo Lô) (đài {dai})"
00
3.29% (361 lượt)
01
0.59% (65 lượt)
03
1.62% (178 lượt)
04
0.59% (65 lượt)
10
1.67% (183 lượt)
13
0.59% (65 lượt)
17
1.67% (183 lượt)
18
1.62% (178 lượt)
19
1.67% (183 lượt)
20
3.34% (366 lượt)
21
0.59% (65 lượt)
22
0.59% (65 lượt)
23
3.34% (366 lượt)
24
1.67% (183 lượt)
25
2.22% (243 lượt)
27
1.67% (183 lượt)
28
1.67% (183 lượt)
29
1.67% (183 lượt)
32
0.59% (65 lượt)
36
1.62% (178 lượt)
37
1.67% (183 lượt)
38
1.67% (183 lượt)
40
3.29% (361 lượt)
41
0.59% (65 lượt)
46
1.67% (183 lượt)
48
2.26% (248 lượt)
49
3.25% (356 lượt)
50
2.26% (248 lượt)
52
1.62% (178 lượt)
55
1.62% (178 lượt)
56
1.67% (183 lượt)
58
1.67% (183 lượt)
59
1.67% (183 lượt)
60
3.29% (361 lượt)
61
1.67% (183 lượt)
63
1.62% (178 lượt)
67
1.67% (183 lượt)
68
1.67% (183 lượt)
72
1.19% (130 lượt)
73
1.67% (183 lượt)
74
0.59% (65 lượt)
75
1.67% (183 lượt)
76
3.89% (426 lượt)
78
2.26% (248 lượt)
80
3.25% (356 lượt)
81
1.67% (183 lượt)
84
1.62% (178 lượt)
85
1.67% (183 lượt)
88
1.67% (183 lượt)
90
3.29% (361 lượt)
92
0.59% (65 lượt)
93
1.67% (183 lượt)
95
0.59% (65 lượt)
96
1.67% (183 lượt)
97
1.67% (183 lượt)
98
2.22% (243 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Quảng Trị đến Ngày 16/01/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

89      ( 32 ngày )
57      ( 19 ngày )
79      ( 19 ngày )
71      ( 16 ngày )
16      ( 14 ngày )
42      ( 13 ngày )
54      ( 12 ngày )
91      ( 12 ngày )
02      ( 11 ngày )
31      ( 11 ngày )
44      ( 11 ngày )
62      ( 11 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

76 ( 426 Lần ) Không tăng
20 ( 366 Lần ) Không tăng
23 ( 366 Lần ) Không tăng
00 ( 361 Lần ) Không tăng
40 ( 361 Lần ) Giảm 64
60 ( 361 Lần ) Không tăng
90 ( 361 Lần ) Không tăng
49 ( 356 Lần ) Không tăng
80 ( 356 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

23 ( 485 Lần ) Không tăng
40 ( 483 Lần ) Không tăng
00 ( 480 Lần ) Không tăng
20 ( 429 Lần ) Không tăng
76 ( 426 Lần ) Không tăng
90 ( 424 Lần ) Không tăng
49 ( 419 Lần ) Không tăng
58 ( 372 Lần ) Không tăng
60 ( 361 Lần ) Giảm 55

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

00 ( 614 Lần ) Không tăng
40 ( 572 Lần ) Không tăng
19 ( 549 Lần ) Không tăng
49 ( 514 Lần ) Không tăng
58 ( 513 Lần ) Không tăng
23 ( 486 Lần ) Không tăng
20 ( 478 Lần ) Giảm 8
48 ( 477 Lần ) Không tăng
76 ( 476 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Quảng Trị trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
669 Lần 64
0 2597 Lần 64
792 Lần 128
1 561 Lần 256
1837 Lần 256
2 503 Lần 0
609 Lần 0
3 1153 Lần 128
1213 Lần 384
4 491 Lần 128
1153 Lần 64
5 852 Lần 128
1088 Lần 128
6 1153 Lần 64
1235 Lần 0
7 915 Lần 128
1083 Lần 128
8 1832 Lần 128
1283 Lần 0
9 905 Lần 128

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 14 ngày )
94  ( 13 ngày )
48  ( 12 ngày )
14  ( 10 ngày )
00  ( 9 ngày )
51  ( 9 ngày )
66  ( 9 ngày )
65  ( 8 ngày )
67  ( 8 ngày )

Miền Bắc

02  ( 15 ngày )
25  ( 15 ngày )
58  ( 15 ngày )
31  ( 14 ngày )
35  ( 14 ngày )
86  ( 14 ngày )
18  ( 13 ngày )
24  ( 12 ngày )
65  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

02  ( 17 ngày )
39  ( 13 ngày )
52  ( 13 ngày )
87  ( 11 ngày )
10  ( 10 ngày )
11  ( 9 ngày )
76  ( 9 ngày )
74  ( 8 ngày )
41  ( 7 ngày )