http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Trị (Theo Lô) (đài {dai})"
00
1.32% (91 lượt)
01
1.31% (90 lượt)
02
1.54% (106 lượt)
03
0.99% (68 lượt)
04
2.46% (169 lượt)
05
2.12% (146 lượt)
08
1.05% (72 lượt)
10
1.92% (132 lượt)
12
1.32% (91 lượt)
13
2.59% (178 lượt)
17
4.84% (333 lượt)
18
1.32% (91 lượt)
19
2.24% (154 lượt)
20
1.40% (96 lượt)
23
0.89% (61 lượt)
25
1.22% (84 lượt)
27
1.06% (73 lượt)
28
1.47% (101 lượt)
29
0.97% (67 lượt)
30
3.18% (219 lượt)
31
2.66% (183 lượt)
32
1.03% (71 lượt)
33
1.28% (88 lượt)
34
0.99% (68 lượt)
35
1.48% (102 lượt)
36
0.96% (66 lượt)
37
2.37% (163 lượt)
38
1.08% (74 lượt)
39
0.57% (39 lượt)
40
2.59% (178 lượt)
42
3.04% (209 lượt)
44
1.06% (73 lượt)
45
0.99% (68 lượt)
46
2.25% (155 lượt)
50
0.80% (55 lượt)
51
1.37% (94 lượt)
52
1.90% (131 lượt)
54
0.74% (51 lượt)
55
1.09% (75 lượt)
57
2.18% (150 lượt)
58
2.85% (196 lượt)
59
1.26% (87 lượt)
60
1.24% (85 lượt)
61
1.95% (134 lượt)
62
0.77% (53 lượt)
65
0.96% (66 lượt)
66
1.13% (78 lượt)
67
1.16% (80 lượt)
71
2.35% (162 lượt)
73
0.94% (65 lượt)
75
1.48% (102 lượt)
76
2.19% (151 lượt)
77
1.44% (99 lượt)
79
0.93% (64 lượt)
81
3.95% (272 lượt)
82
1.18% (81 lượt)
84
1.10% (76 lượt)
86
1.19% (82 lượt)
87
0.68% (47 lượt)
88
1.56% (107 lượt)
90
1.09% (75 lượt)
93
1.16% (80 lượt)
95
0.86% (59 lượt)
97
0.94% (65 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Quảng Trị đến Ngày 27/05/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

53      ( 28 ngày )
69      ( 26 ngày )
70      ( 26 ngày )
07      ( 25 ngày )
16      ( 17 ngày )
99      ( 16 ngày )
47      ( 15 ngày )
41      ( 14 ngày )
72      ( 14 ngày )
24      ( 13 ngày )
49      ( 13 ngày )
64      ( 12 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

17 ( 333 Lần ) Giảm 45
81 ( 272 Lần ) Tăng 94
30 ( 219 Lần ) Không tăng
42 ( 209 Lần ) Tăng 76
58 ( 196 Lần ) Tăng 106
31 ( 183 Lần ) Tăng 89
13 ( 178 Lần ) Tăng 178
40 ( 178 Lần ) Tăng 178
04 ( 169 Lần ) Tăng 87

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

17 ( 700 Lần ) Không tăng
66 ( 675 Lần ) Không tăng
30 ( 559 Lần ) Không tăng
58 ( 454 Lần ) Tăng 106
88 ( 423 Lần ) Tăng 107
18 ( 413 Lần ) Tăng 91
79 ( 386 Lần ) Không tăng
86 ( 376 Lần ) Không tăng
19 ( 367 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

00 ( 1326 Lần ) Không tăng
60 ( 1289 Lần ) Không tăng
17 ( 1198 Lần ) Không tăng
10 ( 1148 Lần ) Không tăng
71 ( 1029 Lần ) Không tăng
23 ( 1002 Lần ) Không tăng
97 ( 995 Lần ) Không tăng
30 ( 964 Lần ) Không tăng
27 ( 946 Lần ) Giảm 50

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Quảng Trị trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
743 Lần 81
0 931 Lần 274
979 Lần 167
1 935 Lần 183
482 Lần 147
2 742 Lần 68
1073 Lần 119
3 540 Lần 127
683 Lần 172
4 437 Lần 141
840 Lần 129
5 702 Lần 162
496 Lần 47
6 532 Lần 94
644 Lần 102
7 1010 Lần 45
665 Lần 14
8 641 Lần 288
279 Lần 178
9 411 Lần 22

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

09  ( 14 ngày )
14  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
37  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
66  ( 8 ngày )
99  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )

Miền Bắc

93  ( 53 ngày )
05  ( 43 ngày )
98  ( 43 ngày )
47  ( 42 ngày )
51  ( 42 ngày )
07  ( 40 ngày )
55  ( 39 ngày )
95  ( 39 ngày )
35  ( 38 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 21 ngày )
71  ( 14 ngày )
93  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
91  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
97  ( 6 ngày )