http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Trị (Theo Lô) (đài {dai})"
00
1.95% (145 lượt)
01
3.06% (228 lượt)
02
2.56% (191 lượt)
03
2.44% (182 lượt)
05
1.02% (76 lượt)
08
1.72% (128 lượt)
10
2.70% (201 lượt)
11
1.48% (110 lượt)
12
0.90% (67 lượt)
13
4.12% (307 lượt)
15
1.14% (85 lượt)
16
1.60% (119 lượt)
18
1.17% (87 lượt)
19
1.97% (147 lượt)
20
2.36% (176 lượt)
21
1.03% (77 lượt)
24
5.33% (397 lượt)
25
1.65% (123 lượt)
26
2.81% (209 lượt)
27
1.45% (108 lượt)
29
1.20% (89 lượt)
30
0.38% (28 lượt)
32
1.57% (117 lượt)
34
1.54% (115 lượt)
35
1.54% (115 lượt)
36
1.07% (80 lượt)
38
1.06% (79 lượt)
43
1.45% (108 lượt)
44
0.38% (28 lượt)
45
1.17% (87 lượt)
46
0.71% (53 lượt)
48
0.38% (28 lượt)
51
1.32% (98 lượt)
52
1.24% (92 lượt)
55
2.87% (214 lượt)
57
0.38% (28 lượt)
61
1.36% (101 lượt)
62
1.42% (106 lượt)
63
0.01% (1 lượt)
65
1.02% (76 lượt)
66
1.52% (113 lượt)
67
3.20% (238 lượt)
69
1.21% (90 lượt)
71
0.95% (71 lượt)
72
1.76% (131 lượt)
75
1.37% (102 lượt)
78
1.54% (115 lượt)
79
1.49% (111 lượt)
81
0.38% (28 lượt)
82
1.61% (120 lượt)
83
2.62% (195 lượt)
84
5.43% (404 lượt)
86
0.38% (28 lượt)
87
0.98% (73 lượt)
89
1.11% (83 lượt)
90
1.75% (130 lượt)
91
2.91% (217 lượt)
97
2.91% (217 lượt)
99
2.35% (175 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Quảng Trị đến Ngày 20/07/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

53      ( 36 ngày )
70      ( 34 ngày )
07      ( 33 ngày )
41      ( 22 ngày )
56      ( 16 ngày )
09      ( 15 ngày )
98      ( 15 ngày )
06      ( 13 ngày )
14      ( 13 ngày )
85      ( 13 ngày )
94      ( 13 ngày )
95      ( 12 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

84 ( 404 Lần ) Tăng 268
24 ( 397 Lần ) Giảm 7
13 ( 307 Lần ) Tăng 108
67 ( 238 Lần ) Tăng 91
01 ( 228 Lần ) Không tăng
91 ( 217 Lần ) Giảm 101
97 ( 217 Lần ) Không tăng
55 ( 214 Lần ) Không tăng
26 ( 209 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

24 ( 498 Lần ) Tăng 94
13 ( 485 Lần ) Tăng 108
61 ( 432 Lần ) Tăng 101
84 ( 404 Lần ) Tăng 192
81 ( 400 Lần ) Không tăng
91 ( 399 Lần ) Không tăng
55 ( 366 Lần ) Không tăng
38 ( 363 Lần ) Không tăng
42 ( 319 Lần ) Giảm 71

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

10 ( 1349 Lần ) Không tăng
61 ( 1228 Lần ) Tăng 101
17 ( 1198 Lần ) Không tăng
00 ( 1174 Lần ) Giảm 178
97 ( 1154 Lần ) Không tăng
60 ( 1136 Lần ) Giảm 178
71 ( 1100 Lần ) Tăng 71
30 ( 1036 Lần ) Không tăng
27 ( 999 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Quảng Trị trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
950 Lần 21
0 680 Lần 99
1123 Lần 206
1 930 Lần 61
1179 Lần 28
2 824 Lần 8
534 Lần 418
3 793 Lần 87
304 Lần 124
4 944 Lần 155
433 Lần 113
5 878 Lần 41
725 Lần 68
6 602 Lần 79
530 Lần 47
7 664 Lần 18
931 Lần 251
8 437 Lần 416
739 Lần 101
9 695 Lần 131

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

18  ( 14 ngày )
59  ( 11 ngày )
10  ( 9 ngày )
23  ( 9 ngày )
67  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
75  ( 7 ngày )
82  ( 7 ngày )

Miền Bắc

32  ( 24 ngày )
11  ( 22 ngày )
70  ( 22 ngày )
79  ( 21 ngày )
25  ( 20 ngày )
13  ( 17 ngày )
43  ( 17 ngày )
44  ( 14 ngày )
84  ( 14 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

40  ( 18 ngày )
36  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
70  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
46  ( 7 ngày )
73  ( 7 ngày )
35  ( 6 ngày )
53  ( 6 ngày )