http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Trị (Theo Lô) (đài {dai})"
00
2.43% (42 lượt)
01
0.06% (1 lượt)
04
0.12% (2 lượt)
05
4.22% (73 lượt)
06
1.97% (34 lượt)
07
2.26% (39 lượt)
08
0.06% (1 lượt)
09
0.06% (1 lượt)
10
3.94% (68 lượt)
11
1.22% (21 lượt)
15
1.22% (21 lượt)
16
1.22% (21 lượt)
17
2.26% (39 lượt)
18
1.27% (22 lượt)
19
2.26% (39 lượt)
21
2.31% (40 lượt)
25
0.12% (2 lượt)
26
0.06% (1 lượt)
27
2.26% (39 lượt)
28
2.03% (35 lượt)
29
1.97% (34 lượt)
31
2.26% (39 lượt)
32
0.06% (1 lượt)
33
1.27% (22 lượt)
34
2.03% (35 lượt)
36
4.22% (73 lượt)
37
1.27% (22 lượt)
38
3.47% (60 lượt)
41
0.06% (1 lượt)
42
2.26% (39 lượt)
44
1.22% (21 lượt)
48
3.47% (60 lượt)
50
1.97% (34 lượt)
51
2.26% (39 lượt)
52
1.22% (21 lượt)
53
1.97% (34 lượt)
55
0.06% (1 lượt)
56
0.06% (1 lượt)
57
0.06% (1 lượt)
59
1.97% (34 lượt)
61
1.22% (21 lượt)
64
3.47% (60 lượt)
65
3.47% (60 lượt)
66
1.33% (23 lượt)
67
2.03% (35 lượt)
68
2.03% (35 lượt)
70
0.06% (1 lượt)
71
0.06% (1 lượt)
72
1.97% (34 lượt)
73
0.12% (2 lượt)
75
0.06% (1 lượt)
77
1.97% (34 lượt)
79
2.49% (43 lượt)
82
4.51% (78 lượt)
85
0.06% (1 lượt)
87
2.26% (39 lượt)
91
1.97% (34 lượt)
93
1.97% (34 lượt)
94
0.06% (1 lượt)
95
3.18% (55 lượt)
96
0.06% (1 lượt)
99
1.27% (22 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Quảng Trị đến Ngày 20/09/2017

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

89      ( 15 ngày )
23      ( 14 ngày )
84      ( 14 ngày )
90      ( 12 ngày )
39      ( 11 ngày )
80      ( 10 ngày )
98      ( 10 ngày )
14      ( 9 ngày )
54      ( 9 ngày )
12      ( 8 ngày )
20      ( 8 ngày )
22      ( 8 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

10 ( 68 Lần ) Không tăng
95 ( 55 Lần ) Không tăng
79 ( 43 Lần ) Không tăng
28 ( 35 Lần ) Không tăng
34 ( 35 Lần ) Không tăng
67 ( 35 Lần ) Không tăng
68 ( 35 Lần ) Không tăng
05 ( 34 Lần ) Giảm 39
06 ( 34 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

64 ( 109 Lần ) Không tăng
42 ( 89 Lần ) Không tăng
19 ( 88 Lần ) Không tăng
29 ( 83 Lần ) Không tăng
82 ( 78 Lần ) Không tăng
36 ( 74 Lần ) Không tăng
05 ( 73 Lần ) Giảm 1
37 ( 71 Lần ) Không tăng
10 ( 69 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

22 ( 359 Lần ) Không tăng
45 ( 336 Lần ) Giảm 1
74 ( 308 Lần ) Không tăng
24 ( 261 Lần ) Không tăng
90 ( 261 Lần ) Không tăng
64 ( 248 Lần ) Không tăng
89 ( 246 Lần ) Không tăng
01 ( 222 Lần ) Không tăng
38 ( 221 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Quảng Trị trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
76 Lần 117
0 106 Lần 39
153 Lần 78
1 80 Lần 117
73 Lần 78
2 56 Lần 117
135 Lần 117
3 92 Lần 0
43 Lần 78
4 80 Lần 39
126 Lần 39
5 136 Lần 78
156 Lần 78
6 115 Lần 39
116 Lần 0
7 92 Lần 156
1 Lần 117
8 135 Lần 78
147 Lần 0
9 134 Lần 39

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

79  ( 14 ngày )
55  ( 12 ngày )
89  ( 10 ngày )
36  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 8 ngày )
20  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )

Miền Bắc

42  ( 27 ngày )
52  ( 24 ngày )
50  ( 18 ngày )
78  ( 18 ngày )
16  ( 13 ngày )
64  ( 12 ngày )
80  ( 12 ngày )
41  ( 11 ngày )
87  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
36  ( 12 ngày )
90  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
11  ( 7 ngày )
41  ( 7 ngày )
48  ( 7 ngày )
79  ( 7 ngày )
21  ( 6 ngày )