http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Trị (Theo Lô) (đài {dai})"
00
3.12% (359 lượt)
02
1.49% (171 lượt)
04
1.41% (162 lượt)
06
2.85% (328 lượt)
08
1.60% (184 lượt)
09
2.93% (337 lượt)
10
1.49% (171 lượt)
11
1.56% (179 lượt)
13
1.43% (165 lượt)
17
1.36% (157 lượt)
20
1.16% (134 lượt)
22
1.61% (185 lượt)
23
1.12% (129 lượt)
24
1.24% (143 lượt)
25
1.24% (143 lượt)
28
1.56% (179 lượt)
30
1.62% (186 lượt)
31
1.36% (157 lượt)
32
1.21% (139 lượt)
35
1.56% (179 lượt)
36
2.93% (337 lượt)
39
1.61% (185 lượt)
40
1.61% (185 lượt)
41
1.34% (154 lượt)
42
1.23% (142 lượt)
43
1.63% (188 lượt)
46
1.27% (146 lượt)
49
3.98% (458 lượt)
50
1.56% (179 lượt)
51
3.94% (454 lượt)
54
1.61% (185 lượt)
60
2.75% (316 lượt)
61
1.37% (158 lượt)
64
1.19% (137 lượt)
65
1.16% (134 lượt)
68
1.32% (152 lượt)
71
5.25% (604 lượt)
72
1.63% (188 lượt)
76
1.61% (185 lượt)
78
1.35% (155 lượt)
79
1.15% (132 lượt)
81
1.20% (138 lượt)
82
3.87% (446 lượt)
83
2.89% (333 lượt)
85
1.54% (177 lượt)
86
1.63% (188 lượt)
87
2.37% (273 lượt)
90
1.10% (127 lượt)
91
1.21% (139 lượt)
92
4.05% (466 lượt)
93
1.56% (180 lượt)
95
1.59% (183 lượt)
96
1.29% (148 lượt)
97
1.31% (151 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Quảng Trị đến Ngày 20/03/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

44      ( 20 ngày )
62      ( 20 ngày )
53      ( 18 ngày )
15      ( 17 ngày )
26      ( 17 ngày )
33      ( 16 ngày )
69      ( 16 ngày )
70      ( 16 ngày )
77      ( 16 ngày )
07      ( 15 ngày )
12      ( 15 ngày )
14      ( 14 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

71 ( 604 Lần ) Giảm 104
92 ( 466 Lần ) Không tăng
49 ( 458 Lần ) Không tăng
51 ( 454 Lần ) Không tăng
82 ( 446 Lần ) Không tăng
00 ( 359 Lần ) Giảm 152
09 ( 337 Lần ) Không tăng
36 ( 337 Lần ) Không tăng
83 ( 333 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

60 ( 788 Lần ) Không tăng
71 ( 708 Lần ) Không tăng
10 ( 669 Lần ) Không tăng
96 ( 626 Lần ) Không tăng
01 ( 548 Lần ) Không tăng
41 ( 541 Lần ) Không tăng
83 ( 513 Lần ) Không tăng
00 ( 511 Lần ) Giảm 183
85 ( 509 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

60 ( 1247 Lần ) Không tăng
00 ( 995 Lần ) Giảm 39
23 ( 942 Lần ) Không tăng
10 ( 920 Lần ) Không tăng
96 ( 913 Lần ) Không tăng
49 ( 878 Lần ) Không tăng
27 ( 855 Lần ) Giảm 39
13 ( 760 Lần ) Không tăng
40 ( 756 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Quảng Trị trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1542 Lần 275
0 1657 Lần 657
672 Lần 619
1 1983 Lần 821
913 Lần 163
2 1737 Lần 134
1183 Lần 0
3 995 Lần 131
1273 Lần 504
4 627 Lần 171
818 Lần 0
5 816 Lần 123
897 Lần 523
6 1332 Lần 141
1264 Lần 238
7 581 Lần 275
1555 Lần 0
8 670 Lần 0
1394 Lần 312
9 1112 Lần 180

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 16 ngày )
76  ( 13 ngày )
12  ( 9 ngày )
29  ( 9 ngày )
32  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
57  ( 8 ngày )
92  ( 8 ngày )

Miền Bắc

03  ( 21 ngày )
01  ( 15 ngày )
55  ( 14 ngày )
82  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
53  ( 11 ngày )
64  ( 10 ngày )
72  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

23  ( 16 ngày )
17  ( 12 ngày )
72  ( 12 ngày )
87  ( 12 ngày )
06  ( 10 ngày )
10  ( 10 ngày )
98  ( 10 ngày )
38  ( 8 ngày )
02  ( 7 ngày )