http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Bình (Theo Lô) (đài {dai})"
00
1.56% (113 lượt)
01
1.00% (72 lượt)
02
1.47% (106 lượt)
03
2.44% (176 lượt)
04
2.02% (146 lượt)
06
1.00% (72 lượt)
09
0.32% (23 lượt)
12
1.18% (85 lượt)
14
1.16% (84 lượt)
15
1.41% (102 lượt)
16
0.58% (42 lượt)
17
1.61% (116 lượt)
18
2.51% (181 lượt)
19
2.52% (182 lượt)
21
1.91% (138 lượt)
22
2.27% (164 lượt)
23
2.24% (162 lượt)
29
2.33% (168 lượt)
30
0.43% (31 lượt)
33
1.30% (94 lượt)
34
0.96% (69 lượt)
35
2.15% (155 lượt)
36
4.11% (297 lượt)
38
1.50% (108 lượt)
40
1.14% (82 lượt)
41
1.33% (96 lượt)
42
1.33% (96 lượt)
43
3.52% (254 lượt)
44
1.27% (92 lượt)
45
2.27% (164 lượt)
46
2.49% (180 lượt)
47
1.32% (95 lượt)
49
1.84% (133 lượt)
51
1.37% (99 lượt)
53
1.45% (105 lượt)
54
2.22% (160 lượt)
56
3.41% (246 lượt)
58
0.96% (69 lượt)
61
1.20% (87 lượt)
63
0.06% (4 lượt)
64
1.04% (75 lượt)
67
3.85% (278 lượt)
68
2.44% (176 lượt)
71
2.98% (215 lượt)
72
2.20% (159 lượt)
74
0.71% (51 lượt)
76
0.50% (36 lượt)
78
1.22% (88 lượt)
80
1.07% (77 lượt)
81
1.40% (101 lượt)
82
1.26% (91 lượt)
84
1.51% (109 lượt)
87
0.64% (46 lượt)
88
0.73% (53 lượt)
90
1.08% (78 lượt)
91
1.41% (102 lượt)
92
0.39% (28 lượt)
94
3.38% (244 lượt)
95
5.08% (367 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Quảng Bình đến Ngày 24/06/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

66      ( 31 ngày )
26      ( 25 ngày )
83      ( 21 ngày )
31      ( 20 ngày )
79      ( 19 ngày )
65      ( 17 ngày )
48      ( 16 ngày )
97      ( 15 ngày )
11      ( 13 ngày )
28      ( 13 ngày )
69      ( 13 ngày )
13      ( 12 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

95 ( 367 Lần ) Tăng 201
36 ( 297 Lần ) Tăng 209
67 ( 278 Lần ) Tăng 78
43 ( 254 Lần ) Tăng 204
56 ( 246 Lần ) Không tăng
94 ( 244 Lần ) Không tăng
71 ( 215 Lần ) Tăng 92
19 ( 182 Lần ) Không tăng
18 ( 181 Lần ) Tăng 77

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

46 ( 401 Lần ) Giảm 90
95 ( 367 Lần ) Tăng 201
36 ( 343 Lần ) Tăng 149
67 ( 336 Lần ) Tăng 117
94 ( 322 Lần ) Không tăng
61 ( 306 Lần ) Không tăng
56 ( 298 Lần ) Không tăng
68 ( 284 Lần ) Không tăng
41 ( 266 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

43 ( 2065 Lần ) Tăng 204
45 ( 1178 Lần ) Không tăng
00 ( 1136 Lần ) Tăng 113
62 ( 1109 Lần ) Không tăng
67 ( 1071 Lần ) Tăng 117
35 ( 1046 Lần ) Không tăng
61 ( 967 Lần ) Không tăng
73 ( 955 Lần ) Không tăng
17 ( 924 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Quảng Bình trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
708 Lần 235
0 381 Lần 113
792 Lần 170
1 910 Lần 157
632 Lần 18
2 729 Lần 153
754 Lần 275
3 795 Lần 208
1192 Lần 329
4 1030 Lần 19
679 Lần 129
5 788 Lần 42
620 Lần 107
6 873 Lần 59
549 Lần 57
7 535 Lần 109
477 Lần 152
8 675 Lần 137
819 Lần 221
9 506 Lần 4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 19 ngày )
56  ( 12 ngày )
60  ( 9 ngày )
85  ( 8 ngày )
08  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
29  ( 6 ngày )
89  ( 6 ngày )
95  ( 6 ngày )

Miền Bắc

12  ( 22 ngày )
93  ( 18 ngày )
38  ( 16 ngày )
06  ( 12 ngày )
94  ( 12 ngày )
08  ( 11 ngày )
23  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )
25  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

83  ( 12 ngày )
45  ( 10 ngày )
14  ( 9 ngày )
64  ( 9 ngày )
05  ( 8 ngày )
53  ( 7 ngày )
68  ( 7 ngày )
77  ( 7 ngày )
81  ( 7 ngày )