http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Bình (Theo Lô) (đài {dai})"
02
1.85% (2 lượt)
03
0.93% (1 lượt)
05
1.85% (2 lượt)
06
1.85% (2 lượt)
09
1.85% (2 lượt)
10
1.85% (2 lượt)
11
0.93% (1 lượt)
12
1.85% (2 lượt)
14
0.93% (1 lượt)
15
4.63% (5 lượt)
17
0.93% (1 lượt)
18
0.93% (1 lượt)
20
0.93% (1 lượt)
22
0.93% (1 lượt)
23
2.78% (3 lượt)
24
0.93% (1 lượt)
26
0.93% (1 lượt)
28
0.93% (1 lượt)
30
1.85% (2 lượt)
31
0.93% (1 lượt)
33
0.93% (1 lượt)
35
0.93% (1 lượt)
36
1.85% (2 lượt)
40
1.85% (2 lượt)
43
1.85% (2 lượt)
47
0.93% (1 lượt)
48
2.78% (3 lượt)
49
0.93% (1 lượt)
50
0.93% (1 lượt)
51
0.93% (1 lượt)
52
1.85% (2 lượt)
54
0.93% (1 lượt)
55
0.93% (1 lượt)
56
0.93% (1 lượt)
59
1.85% (2 lượt)
64
0.93% (1 lượt)
65
2.78% (3 lượt)
67
0.93% (1 lượt)
68
0.93% (1 lượt)
69
0.93% (1 lượt)
70
0.93% (1 lượt)
71
2.78% (3 lượt)
72
0.93% (1 lượt)
74
2.78% (3 lượt)
75
0.93% (1 lượt)
76
1.85% (2 lượt)
77
1.85% (2 lượt)
79
2.78% (3 lượt)
80
1.85% (2 lượt)
81
1.85% (2 lượt)
82
0.93% (1 lượt)
83
0.93% (1 lượt)
84
1.85% (2 lượt)
85
2.78% (3 lượt)
86
3.70% (4 lượt)
87
0.93% (1 lượt)
88
0.93% (1 lượt)
90
2.78% (3 lượt)
92
2.78% (3 lượt)
93
0.93% (1 lượt)
94
0.93% (1 lượt)
95
0.93% (1 lượt)
96
1.85% (2 lượt)
97
0.93% (1 lượt)
98
0.93% (1 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Quảng Bình đến Ngày 20/01/2019

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

89      ( 27 ngày )
27      ( 22 ngày )
21      ( 17 ngày )
45      ( 16 ngày )
34      ( 13 ngày )
66      ( 13 ngày )
99      ( 13 ngày )
41      ( 12 ngày )
25      ( 11 ngày )
32      ( 11 ngày )
08      ( 10 ngày )
37      ( 10 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

15 ( 5 Lần ) Không tăng
86 ( 4 Lần ) Tăng 1
23 ( 3 Lần ) Không tăng
48 ( 3 Lần ) Tăng 1
65 ( 3 Lần ) Không tăng
71 ( 3 Lần ) Tăng 2
74 ( 3 Lần ) Tăng 1
79 ( 3 Lần ) Không tăng
85 ( 3 Lần ) Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

15 ( 6 Lần ) Giảm 1
96 ( 6 Lần ) Tăng 1
43 ( 5 Lần ) Không tăng
52 ( 5 Lần ) Không tăng
59 ( 5 Lần ) Không tăng
80 ( 5 Lần ) Không tăng
85 ( 5 Lần ) Tăng 1
02 ( 4 Lần ) Không tăng
05 ( 4 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

31 ( 1018 Lần ) Không tăng
60 ( 825 Lần ) Không tăng
51 ( 761 Lần ) Giảm 99
22 ( 754 Lần ) Giảm 100
13 ( 751 Lần ) Không tăng
91 ( 743 Lần ) Không tăng
73 ( 730 Lần ) Không tăng
10 ( 721 Lần ) Không tăng
67 ( 712 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Quảng Bình trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
9 Lần 1
0 14 Lần 3
13 Lần 0
1 8 Lần 2
8 Lần 2
2 12 Lần 1
7 Lần 1
3 9 Lần 2
9 Lần 2
4 10 Lần 2
9 Lần 1
5 17 Lần 1
7 Lần 1
6 14 Lần 4
16 Lần 2
7 7 Lần 0
17 Lần 0
8 8 Lần 1
13 Lần 2
9 9 Lần 0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
00  ( 12 ngày )
72  ( 12 ngày )
64  ( 10 ngày )
81  ( 9 ngày )
85  ( 9 ngày )
11  ( 8 ngày )
97  ( 8 ngày )
33  ( 7 ngày )

Miền Bắc

83  ( 15 ngày )
91  ( 14 ngày )
68  ( 13 ngày )
06  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
17  ( 9 ngày )
41  ( 9 ngày )
80  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

91  ( 18 ngày )
27  ( 12 ngày )
37  ( 12 ngày )
02  ( 10 ngày )
10  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )