http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Bình (Theo Lô) (đài {dai})"
00
1.17% (92 lượt)
01
1.52% (119 lượt)
05
0.68% (53 lượt)
06
2.51% (197 lượt)
07
0.89% (70 lượt)
08
2.52% (198 lượt)
10
2.40% (188 lượt)
11
4.09% (321 lượt)
13
2.10% (165 lượt)
14
0.46% (36 lượt)
15
2.40% (188 lượt)
19
1.02% (80 lượt)
22
3.23% (253 lượt)
24
3.06% (240 lượt)
25
2.16% (169 lượt)
27
2.60% (204 lượt)
28
0.54% (42 lượt)
29
1.28% (100 lượt)
31
2.68% (210 lượt)
34
1.28% (100 lượt)
35
0.88% (69 lượt)
36
1.44% (113 lượt)
37
1.44% (113 lượt)
39
1.94% (152 lượt)
43
0.66% (52 lượt)
46
0.93% (73 lượt)
47
0.26% (20 lượt)
50
0.87% (68 lượt)
51
1.94% (152 lượt)
52
1.16% (91 lượt)
53
2.09% (164 lượt)
54
0.57% (45 lượt)
55
1.24% (97 lượt)
57
4.58% (359 lượt)
58
0.54% (42 lượt)
59
1.30% (102 lượt)
60
3.75% (294 lượt)
61
0.83% (65 lượt)
63
0.85% (67 lượt)
64
0.48% (38 lượt)
65
1.12% (88 lượt)
66
2.13% (167 lượt)
67
2.13% (167 lượt)
71
0.98% (77 lượt)
73
0.94% (74 lượt)
74
2.58% (202 lượt)
75
1.06% (83 lượt)
77
1.82% (143 lượt)
80
2.69% (211 lượt)
81
3.40% (267 lượt)
82
0.73% (57 lượt)
83
1.02% (80 lượt)
84
0.37% (29 lượt)
86
2.82% (221 lượt)
88
1.66% (130 lượt)
90
0.91% (71 lượt)
91
1.39% (109 lượt)
93
0.79% (62 lượt)
96
1.10% (86 lượt)
98
2.36% (185 lượt)
99
1.68% (132 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Quảng Bình đến Ngày 18/08/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

48      ( 24 ngày )
69      ( 21 ngày )
20      ( 20 ngày )
62      ( 14 ngày )
32      ( 13 ngày )
09      ( 11 ngày )
12      ( 11 ngày )
16      ( 11 ngày )
30      ( 11 ngày )
40      ( 11 ngày )
76      ( 11 ngày )
87      ( 11 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

57 ( 359 Lần ) Tăng 207
11 ( 321 Lần ) Tăng 156
60 ( 294 Lần ) Tăng 23
81 ( 267 Lần ) Không tăng
22 ( 253 Lần ) Tăng 96
24 ( 240 Lần ) Tăng 162
86 ( 221 Lần ) Không tăng
80 ( 211 Lần ) Tăng 23
31 ( 210 Lần ) Giảm 130

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

60 ( 437 Lần ) Tăng 138
10 ( 412 Lần ) Không tăng
22 ( 390 Lần ) Tăng 96
29 ( 378 Lần ) Giảm 168
81 ( 368 Lần ) Không tăng
57 ( 359 Lần ) Tăng 207
36 ( 350 Lần ) Tăng 64
31 ( 340 Lần ) Không tăng
51 ( 339 Lần ) Tăng 90

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

43 ( 1598 Lần ) Giảm 153
67 ( 1018 Lần ) Không tăng
11 ( 1014 Lần ) Tăng 156
29 ( 1010 Lần ) Không tăng
10 ( 990 Lần ) Không tăng
61 ( 936 Lần ) Giảm 172
60 ( 904 Lần ) Tăng 135
00 ( 782 Lần ) Giảm 165
16 ( 765 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Quảng Bình trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
730 Lần 115
0 924 Lần 178
978 Lần 158
1 1320 Lần 103
1008 Lần 85
2 401 Lần 10
757 Lần 61
3 664 Lần 81
145 Lần 0
4 690 Lần 26
1120 Lần 217
5 747 Lần 105
886 Lần 23
6 857 Lần 37
579 Lần 111
7 1076 Lần 204
995 Lần 82
8 597 Lần 0
645 Lần 140
9 566 Lần 94

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

33  ( 16 ngày )
12  ( 14 ngày )
24  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
78  ( 11 ngày )
19  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
40  ( 9 ngày )
93  ( 7 ngày )

Miền Bắc

05  ( 19 ngày )
03  ( 18 ngày )
15  ( 15 ngày )
50  ( 15 ngày )
32  ( 12 ngày )
58  ( 10 ngày )
59  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 20 ngày )
83  ( 16 ngày )
97  ( 15 ngày )
19  ( 13 ngày )
70  ( 12 ngày )
05  ( 10 ngày )
06  ( 10 ngày )
57  ( 9 ngày )
59  ( 9 ngày )