http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Bình (Theo Lô) (đài {dai})"
00
1.13% (120 lượt)
02
2.10% (224 lượt)
03
1.36% (145 lượt)
04
1.13% (120 lượt)
05
0.81% (86 lượt)
06
1.20% (128 lượt)
07
0.59% (63 lượt)
09
2.36% (251 lượt)
10
1.49% (159 lượt)
11
1.07% (114 lượt)
12
2.32% (247 lượt)
13
3.23% (344 lượt)
14
1.63% (174 lượt)
15
1.39% (148 lượt)
16
3.07% (327 lượt)
17
1.54% (164 lượt)
19
1.19% (127 lượt)
20
1.25% (133 lượt)
21
1.17% (125 lượt)
22
1.97% (210 lượt)
23
1.00% (106 lượt)
24
1.26% (134 lượt)
29
0.89% (95 lượt)
31
2.57% (273 lượt)
32
1.87% (199 lượt)
34
1.95% (208 lượt)
37
1.57% (167 lượt)
40
1.08% (115 lượt)
42
1.29% (137 lượt)
43
0.76% (81 lượt)
44
0.70% (74 lượt)
45
0.74% (79 lượt)
46
0.94% (100 lượt)
48
1.14% (121 lượt)
49
0.67% (71 lượt)
50
2.20% (234 lượt)
51
4.26% (453 lượt)
54
1.65% (176 lượt)
56
0.98% (104 lượt)
60
3.63% (386 lượt)
62
0.88% (94 lượt)
63
0.99% (105 lượt)
64
1.20% (128 lượt)
65
1.49% (159 lượt)
66
2.72% (289 lượt)
67
1.08% (115 lượt)
68
1.18% (126 lượt)
69
0.03% (3 lượt)
71
0.73% (78 lượt)
72
1.02% (109 lượt)
73
1.24% (132 lượt)
74
1.12% (119 lượt)
77
1.45% (154 lượt)
78
1.61% (171 lượt)
79
0.70% (75 lượt)
81
2.61% (278 lượt)
84
1.74% (185 lượt)
87
3.61% (384 lượt)
88
2.73% (291 lượt)
91
1.40% (149 lượt)
94
1.46% (155 lượt)
95
2.26% (241 lượt)
98
1.64% (175 lượt)
99
1.94% (206 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Quảng Bình đến Ngày 17/10/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

30      ( 19 ngày )
76      ( 19 ngày )
41      ( 18 ngày )
26      ( 15 ngày )
97      ( 15 ngày )
70      ( 14 ngày )
89      ( 14 ngày )
85      ( 13 ngày )
35      ( 12 ngày )
75      ( 12 ngày )
96      ( 12 ngày )
08      ( 11 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

60 ( 386 Lần ) Không tăng
13 ( 344 Lần ) Không tăng
16 ( 327 Lần ) Không tăng
66 ( 289 Lần ) Không tăng
81 ( 278 Lần ) Không tăng
31 ( 273 Lần ) Không tăng
09 ( 251 Lần ) Không tăng
87 ( 242 Lần ) Giảm 142
50 ( 234 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

31 ( 674 Lần ) Giảm 138
13 ( 630 Lần ) Không tăng
51 ( 609 Lần ) Không tăng
91 ( 532 Lần ) Không tăng
60 ( 524 Lần ) Giảm 156
16 ( 452 Lần ) Không tăng
04 ( 404 Lần ) Không tăng
67 ( 397 Lần ) Giảm 167
46 ( 394 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

31 ( 1014 Lần ) Không tăng
67 ( 1012 Lần ) Giảm 224
46 ( 958 Lần ) Không tăng
51 ( 903 Lần ) Giảm 231
60 ( 892 Lần ) Không tăng
13 ( 815 Lần ) Không tăng
54 ( 730 Lần ) Không tăng
81 ( 718 Lần ) Không tăng
22 ( 710 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Quảng Bình trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
889 Lần 248
0 988 Lần 159
1036 Lần 769
1 894 Lần 576
679 Lần 125
2 938 Lần 282
680 Lần 167
3 913 Lần 0
780 Lần 0
4 1025 Lần 448
604 Lần 363
5 324 Lần 389
1277 Lần 128
6 820 Lần 128
558 Lần 280
7 738 Lần 309
823 Lần 315
8 540 Lần 344
685 Lần 241
9 828 Lần 0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

86  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
09  ( 8 ngày )
46  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )
02  ( 7 ngày )
03  ( 7 ngày )
00  ( 6 ngày )
22  ( 6 ngày )

Miền Bắc

36  ( 16 ngày )
40  ( 16 ngày )
38  ( 12 ngày )
02  ( 11 ngày )
15  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
84  ( 9 ngày )
31  ( 8 ngày )
83  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

22  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
80  ( 7 ngày )
81  ( 7 ngày )
83  ( 7 ngày )
91  ( 7 ngày )
97  ( 7 ngày )
37  ( 6 ngày )
44  ( 6 ngày )