http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Bình (Theo Lô) (đài {dai})"
03
1.21% (58 lượt)
04
1.27% (61 lượt)
05
3.06% (147 lượt)
08
0.89% (43 lượt)
10
2.04% (98 lượt)
11
2.18% (105 lượt)
12
1.21% (58 lượt)
13
2.10% (101 lượt)
14
1.21% (58 lượt)
15
5.22% (251 lượt)
16
1.21% (58 lượt)
18
1.04% (50 lượt)
19
3.45% (166 lượt)
25
1.14% (55 lượt)
26
1.94% (93 lượt)
28
0.89% (43 lượt)
29
0.89% (43 lượt)
32
4.41% (212 lượt)
33
2.41% (116 lượt)
35
1.21% (58 lượt)
36
1.21% (58 lượt)
37
1.27% (61 lượt)
40
2.18% (105 lượt)
42
1.21% (58 lượt)
43
3.56% (171 lượt)
44
0.89% (43 lượt)
45
1.14% (55 lượt)
48
1.14% (55 lượt)
49
1.21% (58 lượt)
50
2.18% (105 lượt)
53
1.27% (61 lượt)
54
3.68% (177 lượt)
55
1.04% (50 lượt)
56
1.14% (55 lượt)
62
2.04% (98 lượt)
63
0.89% (43 lượt)
65
1.79% (86 lượt)
66
3.58% (172 lượt)
68
2.16% (104 lượt)
69
1.21% (58 lượt)
70
1.27% (61 lượt)
72
1.27% (61 lượt)
73
1.04% (50 lượt)
75
1.14% (55 lượt)
77
0.89% (43 lượt)
78
1.14% (55 lượt)
79
2.10% (101 lượt)
80
2.08% (100 lượt)
81
1.04% (50 lượt)
82
1.14% (55 lượt)
84
1.21% (58 lượt)
86
2.41% (116 lượt)
89
2.48% (119 lượt)
90
3.23% (155 lượt)
95
1.27% (61 lượt)
99
2.48% (119 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Quảng Bình đến Ngày 19/11/2017

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

91      ( 27 ngày )
96      ( 26 ngày )
00      ( 16 ngày )
98      ( 16 ngày )
38      ( 15 ngày )
46      ( 15 ngày )
01      ( 14 ngày )
34      ( 12 ngày )
31      ( 11 ngày )
93      ( 11 ngày )
41      ( 10 ngày )
57      ( 10 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

15 ( 251 Lần ) Không tăng
32 ( 212 Lần ) Tăng 61
54 ( 177 Lần ) Tăng 122
66 ( 172 Lần ) Tăng 74
43 ( 171 Lần ) Không tăng
19 ( 166 Lần ) Tăng 61
90 ( 155 Lần ) Không tăng
05 ( 147 Lần ) Tăng 61
89 ( 119 Lần ) Tăng 61

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

15 ( 252 Lần ) Không tăng
66 ( 221 Lần ) Tăng 88
32 ( 213 Lần ) Tăng 61
19 ( 210 Lần ) Tăng 61
03 ( 194 Lần ) Không tăng
65 ( 179 Lần ) Không tăng
54 ( 177 Lần ) Tăng 122
43 ( 171 Lần ) Không tăng
89 ( 163 Lần ) Tăng 61

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

54 ( 513 Lần ) Tăng 122
26 ( 391 Lần ) Không tăng
95 ( 372 Lần ) Tăng 61
33 ( 347 Lần ) Tăng 61
73 ( 346 Lần ) Không tăng
15 ( 342 Lần ) Không tăng
66 ( 340 Lần ) Tăng 121
62 ( 309 Lần ) Không tăng
42 ( 306 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Quảng Bình trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
309 Lần 22
0 624 Lần 35
945 Lần 35
1 155 Lần 48
234 Lần 48
2 542 Lần 22
505 Lần 57
3 600 Lần 74
545 Lần 48
4 397 Lần 87
448 Lần 135
5 818 Lần 74
561 Lần 9
6 552 Lần 87
426 Lần 74
7 104 Lần 13
498 Lần 122
8 350 Lần 13
335 Lần 122
9 664 Lần 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 20 ngày )
91  ( 11 ngày )
83  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
60  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )
82  ( 8 ngày )
18  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 16 ngày )
39  ( 13 ngày )
51  ( 12 ngày )
21  ( 10 ngày )
04  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
88  ( 9 ngày )
97  ( 9 ngày )
98  ( 7 ngày )