http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Ngãi (Theo Lô) (đài {dai})"
00
3.92% (365 lượt)
07
5.34% (497 lượt)
09
1.17% (109 lượt)
10
3.78% (352 lượt)
12
4.60% (428 lượt)
13
0.88% (82 lượt)
14
1.13% (105 lượt)
15
0.75% (70 lượt)
16
2.15% (200 lượt)
19
1.29% (120 lượt)
20
0.95% (88 lượt)
21
1.73% (161 lượt)
23
2.48% (231 lượt)
25
1.02% (95 lượt)
28
2.05% (191 lượt)
30
0.69% (64 lượt)
33
3.02% (281 lượt)
36
1.09% (101 lượt)
37
3.12% (290 lượt)
38
3.24% (302 lượt)
39
0.54% (50 lượt)
40
2.48% (231 lượt)
43
3.74% (348 lượt)
45
1.61% (150 lượt)
50
3.59% (334 lượt)
52
1.26% (117 lượt)
53
1.61% (150 lượt)
54
2.25% (209 lượt)
55
3.02% (281 lượt)
56
1.83% (170 lượt)
61
0.70% (65 lượt)
63
1.00% (93 lượt)
64
0.64% (60 lượt)
65
1.14% (106 lượt)
67
1.38% (128 lượt)
68
0.89% (83 lượt)
69
1.60% (149 lượt)
72
1.29% (120 lượt)
73
1.70% (158 lượt)
74
3.20% (298 lượt)
76
1.01% (94 lượt)
79
2.74% (255 lượt)
80
0.96% (89 lượt)
81
1.53% (142 lượt)
82
1.27% (118 lượt)
86
0.68% (63 lượt)
87
0.91% (85 lượt)
89
2.86% (266 lượt)
90
0.93% (87 lượt)
91
2.77% (258 lượt)
93
2.28% (212 lượt)
94
1.04% (97 lượt)
96
1.18% (110 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Quảng Ngãi đến Ngày 18/08/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

17      ( 53 ngày )
49      ( 22 ngày )
78      ( 21 ngày )
06      ( 18 ngày )
47      ( 18 ngày )
88      ( 18 ngày )
41      ( 17 ngày )
48      ( 16 ngày )
98      ( 16 ngày )
22      ( 15 ngày )
11      ( 14 ngày )
60      ( 14 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

07 ( 497 Lần ) Tăng 316
12 ( 428 Lần ) Không tăng
00 ( 365 Lần ) Không tăng
10 ( 352 Lần ) Không tăng
43 ( 348 Lần ) Tăng 174
50 ( 334 Lần ) Tăng 168
38 ( 302 Lần ) Không tăng
74 ( 298 Lần ) Tăng 165
37 ( 290 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

16 ( 579 Lần ) Tăng 130
07 ( 497 Lần ) Tăng 258
21 ( 463 Lần ) Không tăng
12 ( 428 Lần ) Không tăng
43 ( 428 Lần ) Tăng 174
56 ( 424 Lần ) Không tăng
93 ( 417 Lần ) Tăng 136
55 ( 404 Lần ) Giảm 55
91 ( 389 Lần ) Tăng 258

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

00 ( 1272 Lần ) Không tăng
37 ( 1255 Lần ) Không tăng
65 ( 1085 Lần ) Tăng 106
07 ( 1029 Lần ) Tăng 316
91 ( 927 Lần ) Tăng 258
12 ( 926 Lần ) Không tăng
80 ( 899 Lần ) Tăng 89
40 ( 847 Lần ) Không tăng
55 ( 830 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Quảng Ngãi trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
972 Lần 316
0 1610 Lần 5
1357 Lần 118
1 626 Lần 2
766 Lần 242
2 783 Lần 1
1089 Lần 270
3 1555 Lần 462
729 Lần 174
4 769 Lần 274
1262 Lần 209
5 702 Lần 389
684 Lần 106
6 738 Lần 150
926 Lần 165
7 1000 Lần 69
764 Lần 80
8 576 Lần 12
764 Lần 11
9 949 Lần 130

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

33  ( 16 ngày )
12  ( 14 ngày )
24  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
78  ( 11 ngày )
19  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
40  ( 9 ngày )
93  ( 7 ngày )

Miền Bắc

05  ( 19 ngày )
03  ( 18 ngày )
15  ( 15 ngày )
50  ( 15 ngày )
32  ( 12 ngày )
58  ( 10 ngày )
59  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 20 ngày )
83  ( 16 ngày )
97  ( 15 ngày )
19  ( 13 ngày )
70  ( 12 ngày )
05  ( 10 ngày )
06  ( 10 ngày )
57  ( 9 ngày )
59  ( 9 ngày )