http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Ngãi (Theo Lô) (đài {dai})"
00
1.07% (120 lượt)
02
2.07% (233 lượt)
04
4.50% (507 lượt)
05
1.40% (158 lượt)
06
0.95% (107 lượt)
07
0.59% (66 lượt)
08
2.13% (240 lượt)
09
3.03% (341 lượt)
10
1.85% (208 lượt)
15
0.87% (98 lượt)
17
2.67% (301 lượt)
18
0.97% (109 lượt)
19
2.10% (236 lượt)
21
1.15% (130 lượt)
22
1.29% (145 lượt)
23
1.52% (171 lượt)
25
1.39% (157 lượt)
26
3.12% (351 lượt)
31
0.80% (90 lượt)
32
1.32% (149 lượt)
33
1.60% (180 lượt)
34
2.75% (310 lượt)
38
1.17% (132 lượt)
39
2.18% (245 lượt)
41
2.22% (250 lượt)
42
1.31% (148 lượt)
43
1.35% (152 lượt)
44
1.94% (219 lượt)
48
1.57% (177 lượt)
50
1.27% (143 lượt)
51
0.75% (84 lượt)
53
1.04% (117 lượt)
58
0.86% (97 lượt)
59
0.89% (100 lượt)
60
1.12% (126 lượt)
61
1.25% (141 lượt)
63
0.91% (102 lượt)
66
1.16% (131 lượt)
70
1.59% (179 lượt)
71
2.50% (282 lượt)
72
1.31% (147 lượt)
73
1.43% (161 lượt)
74
2.40% (270 lượt)
75
1.02% (115 lượt)
76
1.38% (155 lượt)
78
1.30% (146 lượt)
79
2.34% (263 lượt)
81
0.64% (72 lượt)
82
3.89% (438 lượt)
83
2.37% (267 lượt)
84
1.10% (124 lượt)
85
1.20% (135 lượt)
86
1.22% (137 lượt)
87
1.40% (158 lượt)
88
0.01% (1 lượt)
89
1.00% (113 lượt)
90
0.75% (85 lượt)
91
1.35% (152 lượt)
92
2.19% (247 lượt)
93
1.15% (129 lượt)
94
2.32% (261 lượt)
95
1.37% (154 lượt)
98
2.67% (301 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Quảng Ngãi đến Ngày 17/10/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

47      ( 26 ngày )
11      ( 22 ngày )
01      ( 20 ngày )
46      ( 14 ngày )
29      ( 13 ngày )
35      ( 13 ngày )
57      ( 13 ngày )
97      ( 13 ngày )
13      ( 12 ngày )
45      ( 12 ngày )
30      ( 11 ngày )
68      ( 11 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

04 ( 507 Lần ) Tăng 166
82 ( 438 Lần ) Tăng 281
26 ( 351 Lần ) Giảm 62
09 ( 341 Lần ) Không tăng
34 ( 310 Lần ) Giảm 150
17 ( 301 Lần ) Không tăng
98 ( 301 Lần ) Không tăng
71 ( 282 Lần ) Không tăng
74 ( 270 Lần ) Tăng 200

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

74 ( 796 Lần ) Tăng 270
07 ( 613 Lần ) Giảm 81
38 ( 566 Lần ) Không tăng
82 ( 558 Lần ) Tăng 281
26 ( 549 Lần ) Không tăng
04 ( 507 Lần ) Tăng 166
48 ( 492 Lần ) Không tăng
33 ( 463 Lần ) Không tăng
34 ( 460 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

74 ( 1177 Lần ) Tăng 270
07 ( 980 Lần ) Giảm 45
37 ( 909 Lần ) Không tăng
93 ( 870 Lần ) Không tăng
03 ( 853 Lần ) Giảm 62
82 ( 825 Lần ) Tăng 281
12 ( 796 Lần ) Không tăng
54 ( 796 Lần ) Không tăng
51 ( 773 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Quảng Ngãi trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1773 Lần 253
0 861 Lần 54
952 Lần 109
1 1201 Lần 24
954 Lần 340
2 1507 Lần 329
1106 Lần 7
3 1279 Lần 235
946 Lần 38
4 1691 Lần 220
541 Lần 66
5 817 Lần 235
500 Lần 365
6 881 Lần 62
1720 Lần 350
7 525 Lần 101
1445 Lần 282
8 1203 Lần 131
1331 Lần 285
9 1298 Lần 55

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

86  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
09  ( 8 ngày )
46  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )
02  ( 7 ngày )
03  ( 7 ngày )
00  ( 6 ngày )
22  ( 6 ngày )

Miền Bắc

36  ( 16 ngày )
40  ( 16 ngày )
38  ( 12 ngày )
02  ( 11 ngày )
15  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
84  ( 9 ngày )
31  ( 8 ngày )
83  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

22  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
80  ( 7 ngày )
81  ( 7 ngày )
83  ( 7 ngày )
91  ( 7 ngày )
97  ( 7 ngày )
37  ( 6 ngày )
44  ( 6 ngày )