http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Đắk Nông (Theo Lô) (đài {dai})"
00
0.86% (86 lượt)
01
1.67% (167 lượt)
06
1.91% (191 lượt)
07
1.64% (164 lượt)
08
0.92% (92 lượt)
11
2.25% (225 lượt)
13
3.07% (306 lượt)
14
0.73% (73 lượt)
15
1.27% (127 lượt)
16
0.54% (54 lượt)
17
4.98% (497 lượt)
20
1.83% (183 lượt)
21
1.78% (178 lượt)
23
1.99% (199 lượt)
24
3.38% (337 lượt)
30
2.05% (205 lượt)
33
1.51% (151 lượt)
34
2.36% (236 lượt)
36
1.00% (100 lượt)
37
1.62% (162 lượt)
39
2.79% (278 lượt)
40
1.33% (133 lượt)
46
1.72% (172 lượt)
47
1.85% (185 lượt)
50
1.07% (107 lượt)
51
1.79% (179 lượt)
53
2.34% (234 lượt)
55
1.14% (114 lượt)
57
1.10% (110 lượt)
58
1.49% (149 lượt)
59
1.09% (109 lượt)
61
1.63% (163 lượt)
62
2.07% (207 lượt)
63
1.87% (187 lượt)
64
0.61% (61 lượt)
65
1.00% (100 lượt)
66
1.73% (173 lượt)
68
0.49% (49 lượt)
69
2.42% (241 lượt)
70
0.98% (98 lượt)
71
2.82% (281 lượt)
73
0.82% (82 lượt)
75
1.44% (144 lượt)
76
1.68% (168 lượt)
81
3.16% (315 lượt)
83
1.55% (155 lượt)
84
1.61% (161 lượt)
87
1.33% (133 lượt)
88
1.06% (106 lượt)
90
1.69% (169 lượt)
91
0.61% (61 lượt)
92
4.35% (434 lượt)
93
1.75% (175 lượt)
94
1.16% (116 lượt)
95
1.02% (102 lượt)
96
0.42% (42 lượt)
97
2.70% (269 lượt)
98
2.85% (284 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Đắk Nông đến Ngày 18/08/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

29      ( 46 ngày )
19      ( 28 ngày )
05      ( 22 ngày )
43      ( 22 ngày )
27      ( 20 ngày )
44      ( 19 ngày )
78      ( 18 ngày )
54      ( 17 ngày )
03      ( 16 ngày )
35      ( 16 ngày )
52      ( 16 ngày )
22      ( 15 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

17 ( 497 Lần ) Tăng 318
92 ( 434 Lần ) Tăng 296
24 ( 337 Lần ) Tăng 9
81 ( 315 Lần ) Không tăng
13 ( 306 Lần ) Tăng 126
98 ( 284 Lần ) Giảm 131
71 ( 281 Lần ) Tăng 120
39 ( 278 Lần ) Không tăng
97 ( 269 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

39 ( 573 Lần ) Không tăng
24 ( 563 Lần ) Tăng 92
37 ( 522 Lần ) Không tăng
17 ( 497 Lần ) Tăng 318
88 ( 483 Lần ) Không tăng
34 ( 461 Lần ) Không tăng
98 ( 448 Lần ) Không tăng
92 ( 434 Lần ) Tăng 296
81 ( 424 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

11 ( 1302 Lần ) Không tăng
37 ( 1269 Lần ) Không tăng
39 ( 1185 Lần ) Không tăng
88 ( 1164 Lần ) Không tăng
25 ( 1158 Lần ) Không tăng
65 ( 1087 Lần ) Không tăng
24 ( 1016 Lần ) Tăng 132
67 ( 983 Lần ) Không tăng
33 ( 974 Lần ) Tăng 105

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Đắk Nông trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
700 Lần 212
0 981 Lần 32
1282 Lần 444
1 1569 Lần 344
897 Lần 62
2 641 Lần 171
1132 Lần 406
3 1489 Lần 502
490 Lần 387
4 984 Lần 243
1002 Lần 583
5 587 Lần 4
1181 Lần 52
6 900 Lần 173
773 Lần 107
7 1520 Lần 39
872 Lần 262
8 680 Lần 395
1652 Lần 256
9 628 Lần 248

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

33  ( 16 ngày )
12  ( 14 ngày )
24  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
78  ( 11 ngày )
19  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
40  ( 9 ngày )
93  ( 7 ngày )

Miền Bắc

05  ( 19 ngày )
03  ( 18 ngày )
15  ( 15 ngày )
50  ( 15 ngày )
32  ( 12 ngày )
58  ( 10 ngày )
59  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 20 ngày )
83  ( 16 ngày )
97  ( 15 ngày )
19  ( 13 ngày )
70  ( 12 ngày )
05  ( 10 ngày )
06  ( 10 ngày )
57  ( 9 ngày )
59  ( 9 ngày )