http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Kon Tum (Theo Lô) (đài {dai})"
00
0.93% (1 lượt)
02
1.85% (2 lượt)
03
0.93% (1 lượt)
04
0.93% (1 lượt)
06
0.93% (1 lượt)
09
0.93% (1 lượt)
10
1.85% (2 lượt)
11
0.93% (1 lượt)
12
0.93% (1 lượt)
13
1.85% (2 lượt)
15
0.93% (1 lượt)
18
0.93% (1 lượt)
19
1.85% (2 lượt)
20
3.70% (4 lượt)
21
1.85% (2 lượt)
22
0.93% (1 lượt)
23
0.93% (1 lượt)
24
1.85% (2 lượt)
25
1.85% (2 lượt)
26
0.93% (1 lượt)
28
0.93% (1 lượt)
29
0.93% (1 lượt)
31
2.78% (3 lượt)
32
0.93% (1 lượt)
34
0.93% (1 lượt)
36
1.85% (2 lượt)
40
1.85% (2 lượt)
42
2.78% (3 lượt)
44
2.78% (3 lượt)
46
1.85% (2 lượt)
50
1.85% (2 lượt)
51
1.85% (2 lượt)
52
2.78% (3 lượt)
53
1.85% (2 lượt)
54
0.93% (1 lượt)
55
2.78% (3 lượt)
57
0.93% (1 lượt)
58
1.85% (2 lượt)
60
1.85% (2 lượt)
61
0.93% (1 lượt)
65
0.93% (1 lượt)
67
0.93% (1 lượt)
68
1.85% (2 lượt)
70
2.78% (3 lượt)
71
0.93% (1 lượt)
72
0.93% (1 lượt)
74
1.85% (2 lượt)
75
2.78% (3 lượt)
76
0.93% (1 lượt)
78
3.70% (4 lượt)
79
1.85% (2 lượt)
83
0.93% (1 lượt)
86
1.85% (2 lượt)
88
1.85% (2 lượt)
89
0.93% (1 lượt)
90
0.93% (1 lượt)
91
0.93% (1 lượt)
92
3.70% (4 lượt)
93
0.93% (1 lượt)
94
1.85% (2 lượt)
96
1.85% (2 lượt)
98
0.93% (1 lượt)
99
0.93% (1 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Kon Tum đến Ngày 20/01/2019

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

43      ( 28 ngày )
17      ( 23 ngày )
38      ( 20 ngày )
81      ( 19 ngày )
41      ( 16 ngày )
73      ( 15 ngày )
87      ( 15 ngày )
08      ( 13 ngày )
33      ( 13 ngày )
47      ( 13 ngày )
85      ( 13 ngày )
07      ( 12 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

20 ( 4 Lần ) Giảm 1
78 ( 4 Lần ) Không tăng
92 ( 4 Lần ) Không tăng
31 ( 3 Lần ) Tăng 1
42 ( 3 Lần ) Không tăng
44 ( 3 Lần ) Tăng 2
52 ( 3 Lần ) Không tăng
55 ( 3 Lần ) Tăng 1
70 ( 3 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

75 ( 7 Lần ) Không tăng
04 ( 6 Lần ) Không tăng
20 ( 6 Lần ) Giảm 1
25 ( 6 Lần ) Tăng 1
58 ( 6 Lần ) Không tăng
69 ( 6 Lần ) Không tăng
91 ( 6 Lần ) Không tăng
10 ( 5 Lần ) Không tăng
70 ( 5 Lần ) Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

85 ( 965 Lần ) Không tăng
80 ( 962 Lần ) Không tăng
72 ( 954 Lần ) Không tăng
78 ( 931 Lần ) Không tăng
10 ( 737 Lần ) Không tăng
90 ( 733 Lần ) Giảm 87
00 ( 724 Lần ) Giảm 105
08 ( 686 Lần ) Giảm 97
58 ( 679 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Kon Tum trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
7 Lần 2
0 17 Lần 2
10 Lần 1
1 11 Lần 2
15 Lần 1
2 16 Lần 0
7 Lần 1
3 8 Lần 1
10 Lần 2
4 12 Lần 2
16 Lần 3
5 10 Lần 1
7 Lần 2
6 11 Lần 1
17 Lần 0
7 2 Lần 0
6 Lần 3
8 13 Lần 3
13 Lần 3
9 8 Lần 0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
00  ( 12 ngày )
72  ( 12 ngày )
64  ( 10 ngày )
81  ( 9 ngày )
85  ( 9 ngày )
11  ( 8 ngày )
97  ( 8 ngày )
33  ( 7 ngày )

Miền Bắc

83  ( 15 ngày )
91  ( 14 ngày )
68  ( 13 ngày )
06  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
17  ( 9 ngày )
41  ( 9 ngày )
80  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

91  ( 18 ngày )
27  ( 12 ngày )
37  ( 12 ngày )
02  ( 10 ngày )
10  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )