http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hà Nội (Theo Lô) (đài {dai})"
00
0.74% (1 lượt)
01
0.74% (1 lượt)
02
0.74% (1 lượt)
04
1.48% (2 lượt)
05
0.74% (1 lượt)
06
1.48% (2 lượt)
07
6.67% (9 lượt)
08
2.22% (3 lượt)
09
1.48% (2 lượt)
10
0.74% (1 lượt)
14
0.74% (1 lượt)
15
3.70% (5 lượt)
16
0.74% (1 lượt)
17
2.22% (3 lượt)
18
2.22% (3 lượt)
19
0.74% (1 lượt)
21
1.48% (2 lượt)
22
0.74% (1 lượt)
23
0.74% (1 lượt)
24
1.48% (2 lượt)
27
1.48% (2 lượt)
28
2.96% (4 lượt)
29
4.44% (6 lượt)
31
0.74% (1 lượt)
33
0.74% (1 lượt)
34
0.74% (1 lượt)
35
1.48% (2 lượt)
36
1.48% (2 lượt)
39
2.22% (3 lượt)
40
2.22% (3 lượt)
41
1.48% (2 lượt)
42
0.74% (1 lượt)
44
0.74% (1 lượt)
45
2.22% (3 lượt)
46
0.74% (1 lượt)
48
0.74% (1 lượt)
50
1.48% (2 lượt)
51
1.48% (2 lượt)
53
1.48% (2 lượt)
57
0.74% (1 lượt)
58
0.74% (1 lượt)
60
0.74% (1 lượt)
62
2.22% (3 lượt)
63
0.74% (1 lượt)
64
1.48% (2 lượt)
65
2.22% (3 lượt)
67
0.74% (1 lượt)
68
1.48% (2 lượt)
69
0.74% (1 lượt)
71
1.48% (2 lượt)
72
0.74% (1 lượt)
73
0.74% (1 lượt)
74
2.22% (3 lượt)
76
1.48% (2 lượt)
77
0.74% (1 lượt)
78
0.74% (1 lượt)
80
1.48% (2 lượt)
82
0.74% (1 lượt)
83
1.48% (2 lượt)
86
1.48% (2 lượt)
88
2.22% (3 lượt)
89
1.48% (2 lượt)
91
0.74% (1 lượt)
93
1.48% (2 lượt)
95
1.48% (2 lượt)
96
1.48% (2 lượt)
97
2.22% (3 lượt)
98
1.48% (2 lượt)
99
0.74% (1 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Hà Nội đến Ngày 20/07/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

55      ( 27 ngày )
87      ( 26 ngày )
32      ( 25 ngày )
12      ( 14 ngày )
37      ( 14 ngày )
38      ( 13 ngày )
47      ( 11 ngày )
54      ( 11 ngày )
84      ( 10 ngày )
20      ( 8 ngày )
26      ( 8 ngày )
52      ( 8 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

07 ( 9 Lần ) Tăng 8
29 ( 6 Lần ) Tăng 4
15 ( 5 Lần ) Tăng 4
28 ( 4 Lần ) Tăng 2
08 ( 3 Lần ) Không tăng
17 ( 3 Lần ) Tăng 2
18 ( 3 Lần ) Tăng 2
39 ( 3 Lần ) Không tăng
40 ( 3 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

07 ( 10 Lần ) Tăng 8
29 ( 6 Lần ) Tăng 4
15 ( 5 Lần ) Tăng 2
17 ( 5 Lần ) Tăng 2
72 ( 5 Lần ) Giảm 2
04 ( 4 Lần ) Giảm 4
28 ( 4 Lần ) Tăng 2
31 ( 4 Lần ) Không tăng
39 ( 4 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

31 ( 17 Lần ) Không tăng
40 ( 13 Lần ) Không tăng
65 ( 13 Lần ) Không tăng
02 ( 12 Lần ) Không tăng
04 ( 12 Lần ) Không tăng
18 ( 12 Lần ) Tăng 2
63 ( 12 Lần ) Không tăng
67 ( 12 Lần ) Không tăng
72 ( 12 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Hà Nội trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
22 Lần 12
0 10 Lần 0
15 Lần 8
1 11 Lần 4
18 Lần 8
2 8 Lần 2
10 Lần 2
3 10 Lần 0
12 Lần 4
4 12 Lần 6
8 Lần 2
5 16 Lần 8
14 Lần 4
6 12 Lần 8
11 Lần 4
7 20 Lần 12
12 Lần 6
8 20 Lần 6
13 Lần 4
9 16 Lần 8

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

18  ( 14 ngày )
59  ( 11 ngày )
10  ( 9 ngày )
23  ( 9 ngày )
67  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
75  ( 7 ngày )
82  ( 7 ngày )

Miền Bắc

32  ( 24 ngày )
11  ( 22 ngày )
70  ( 22 ngày )
79  ( 21 ngày )
25  ( 20 ngày )
13  ( 17 ngày )
43  ( 17 ngày )
44  ( 14 ngày )
84  ( 14 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

40  ( 18 ngày )
36  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
70  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
46  ( 7 ngày )
73  ( 7 ngày )
35  ( 6 ngày )
53  ( 6 ngày )