http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hà Nội (Theo Lô) (đài {dai})"
00
0.74% (2 lượt)
01
0.74% (2 lượt)
02
0.74% (2 lượt)
03
0.74% (2 lượt)
04
1.48% (4 lượt)
05
2.22% (6 lượt)
07
0.74% (2 lượt)
09
2.96% (8 lượt)
10
0.74% (2 lượt)
12
1.48% (4 lượt)
13
1.48% (4 lượt)
18
0.74% (2 lượt)
19
0.74% (2 lượt)
20
2.22% (6 lượt)
23
0.74% (2 lượt)
24
2.22% (6 lượt)
25
0.74% (2 lượt)
26
0.74% (2 lượt)
27
1.48% (4 lượt)
28
2.22% (6 lượt)
29
1.48% (4 lượt)
31
1.48% (4 lượt)
32
0.74% (2 lượt)
34
1.48% (4 lượt)
35
2.96% (8 lượt)
36
3.70% (10 lượt)
39
0.74% (2 lượt)
40
0.74% (2 lượt)
41
0.74% (2 lượt)
42
1.48% (4 lượt)
43
2.22% (6 lượt)
44
0.74% (2 lượt)
45
0.74% (2 lượt)
46
0.74% (2 lượt)
47
0.74% (2 lượt)
51
0.74% (2 lượt)
52
0.74% (2 lượt)
53
2.22% (6 lượt)
54
2.22% (6 lượt)
55
1.48% (4 lượt)
57
0.74% (2 lượt)
58
0.74% (2 lượt)
59
0.74% (2 lượt)
60
1.48% (4 lượt)
62
2.22% (6 lượt)
63
1.48% (4 lượt)
64
2.22% (6 lượt)
68
0.74% (2 lượt)
69
1.48% (4 lượt)
71
1.48% (4 lượt)
72
0.74% (2 lượt)
74
0.74% (2 lượt)
75
1.48% (4 lượt)
76
1.48% (4 lượt)
77
1.48% (4 lượt)
78
1.48% (4 lượt)
79
0.74% (2 lượt)
81
0.74% (2 lượt)
82
2.22% (6 lượt)
85
0.74% (2 lượt)
86
0.74% (2 lượt)
87
1.48% (4 lượt)
88
2.22% (6 lượt)
89
2.96% (8 lượt)
90
2.22% (6 lượt)
93
1.48% (4 lượt)
94
2.22% (6 lượt)
95
0.74% (2 lượt)
96
1.48% (4 lượt)
97
1.48% (4 lượt)
98
1.48% (4 lượt)
99
2.22% (6 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Hà Nội đến Ngày 22/09/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

21      ( 20 ngày )
50      ( 17 ngày )
17      ( 12 ngày )
06      ( 11 ngày )
84      ( 11 ngày )
48      ( 10 ngày )
61      ( 10 ngày )
66      ( 10 ngày )
92      ( 9 ngày )
14      ( 8 ngày )
15      ( 8 ngày )
30      ( 8 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

36 ( 10 Lần ) Tăng 6
09 ( 8 Lần ) Không tăng
35 ( 8 Lần ) Không tăng
89 ( 8 Lần ) Tăng 2
05 ( 6 Lần ) Giảm 2
20 ( 6 Lần ) Không tăng
24 ( 6 Lần ) Không tăng
28 ( 6 Lần ) Tăng 2
43 ( 6 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

87 ( 16 Lần ) Giảm 4
09 ( 14 Lần ) Không tăng
35 ( 14 Lần ) Không tăng
24 ( 12 Lần ) Giảm 2
36 ( 12 Lần ) Tăng 6
05 ( 10 Lần ) Không tăng
07 ( 10 Lần ) Không tăng
31 ( 10 Lần ) Tăng 2
59 ( 10 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

24 ( 21 Lần ) Không tăng
27 ( 21 Lần ) Không tăng
87 ( 21 Lần ) Không tăng
07 ( 20 Lần ) Không tăng
31 ( 20 Lần ) Tăng 2
54 ( 19 Lần ) Không tăng
86 ( 19 Lần ) Không tăng
89 ( 19 Lần ) Tăng 2
09 ( 18 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Hà Nội trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
28 Lần 12
0 22 Lần 2
14 Lần 10
1 16 Lần 2
32 Lần 2
2 28 Lần 4
30 Lần 6
3 28 Lần 2
22 Lần 6
4 36 Lần 2
26 Lần 0
5 30 Lần 0
26 Lần 2
6 24 Lần 2
26 Lần 6
7 22 Lần 8
30 Lần 8
8 26 Lần 0
36 Lần 4
9 38 Lần 6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 14 ngày )
19  ( 13 ngày )
58  ( 11 ngày )
84  ( 9 ngày )
97  ( 9 ngày )
42  ( 8 ngày )
01  ( 7 ngày )
18  ( 6 ngày )
86  ( 6 ngày )

Miền Bắc

66  ( 21 ngày )
14  ( 13 ngày )
86  ( 12 ngày )
11  ( 10 ngày )
24  ( 9 ngày )
35  ( 9 ngày )
85  ( 9 ngày )
98  ( 9 ngày )
16  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

64  ( 12 ngày )
57  ( 11 ngày )
63  ( 8 ngày )
03  ( 7 ngày )
22  ( 7 ngày )
08  ( 6 ngày )
46  ( 6 ngày )
83  ( 6 ngày )