http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hà Nội (Theo Lô) (đài {dai})"
00
2.22% (3 lượt)
01
0.74% (1 lượt)
03
0.74% (1 lượt)
04
0.74% (1 lượt)
05
1.48% (2 lượt)
06
0.74% (1 lượt)
07
0.74% (1 lượt)
09
1.48% (2 lượt)
11
1.48% (2 lượt)
12
1.48% (2 lượt)
13
0.74% (1 lượt)
14
0.74% (1 lượt)
16
1.48% (2 lượt)
17
2.22% (3 lượt)
19
0.74% (1 lượt)
20
0.74% (1 lượt)
21
0.74% (1 lượt)
22
1.48% (2 lượt)
24
0.74% (1 lượt)
25
1.48% (2 lượt)
26
0.74% (1 lượt)
27
2.96% (4 lượt)
28
0.74% (1 lượt)
30
0.74% (1 lượt)
31
0.74% (1 lượt)
32
0.74% (1 lượt)
33
0.74% (1 lượt)
34
0.74% (1 lượt)
35
1.48% (2 lượt)
36
0.74% (1 lượt)
41
2.22% (3 lượt)
42
1.48% (2 lượt)
43
0.74% (1 lượt)
44
0.74% (1 lượt)
45
0.74% (1 lượt)
46
0.74% (1 lượt)
47
3.70% (5 lượt)
49
1.48% (2 lượt)
50
2.22% (3 lượt)
51
0.74% (1 lượt)
52
1.48% (2 lượt)
53
0.74% (1 lượt)
54
2.22% (3 lượt)
55
0.74% (1 lượt)
57
1.48% (2 lượt)
58
2.22% (3 lượt)
59
2.22% (3 lượt)
61
1.48% (2 lượt)
62
0.74% (1 lượt)
63
0.74% (1 lượt)
64
2.22% (3 lượt)
65
2.22% (3 lượt)
66
0.74% (1 lượt)
67
0.74% (1 lượt)
68
2.22% (3 lượt)
69
1.48% (2 lượt)
71
0.74% (1 lượt)
72
2.22% (3 lượt)
73
2.22% (3 lượt)
75
2.22% (3 lượt)
77
0.74% (1 lượt)
78
0.74% (1 lượt)
79
0.74% (1 lượt)
80
1.48% (2 lượt)
81
1.48% (2 lượt)
82
0.74% (1 lượt)
85
0.74% (1 lượt)
86
1.48% (2 lượt)
87
2.96% (4 lượt)
88
0.74% (1 lượt)
91
0.74% (1 lượt)
93
0.74% (1 lượt)
94
0.74% (1 lượt)
95
0.74% (1 lượt)
97
2.22% (3 lượt)
98
2.96% (4 lượt)
99
0.74% (1 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Hà Nội đến Ngày 19/11/2017

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

89      ( 16 ngày )
48      ( 14 ngày )
90      ( 13 ngày )
29      ( 12 ngày )
15      ( 11 ngày )
37      ( 11 ngày )
40      ( 11 ngày )
23      ( 9 ngày )
76      ( 9 ngày )
10      ( 7 ngày )
39      ( 7 ngày )
60      ( 7 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

47 ( 5 Lần ) Không tăng
27 ( 4 Lần ) Không tăng
87 ( 4 Lần ) Không tăng
98 ( 4 Lần ) Không tăng
00 ( 3 Lần ) Không tăng
17 ( 3 Lần ) Không tăng
41 ( 3 Lần ) Không tăng
50 ( 3 Lần ) Tăng 2
54 ( 3 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

64 ( 7 Lần ) Không tăng
27 ( 6 Lần ) Không tăng
47 ( 6 Lần ) Không tăng
77 ( 6 Lần ) Giảm 1
12 ( 5 Lần ) Tăng 1
34 ( 5 Lần ) Không tăng
54 ( 5 Lần ) Không tăng
62 ( 5 Lần ) Giảm 1
73 ( 5 Lần ) Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

83 ( 13 Lần ) Không tăng
54 ( 12 Lần ) Không tăng
25 ( 11 Lần ) Không tăng
59 ( 11 Lần ) Tăng 2
77 ( 11 Lần ) Không tăng
01 ( 10 Lần ) Không tăng
22 ( 10 Lần ) Không tăng
27 ( 10 Lần ) Không tăng
30 ( 10 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Hà Nội trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
12 Lần 4
0 10 Lần 1
12 Lần 2
1 15 Lần 2
13 Lần 2
2 14 Lần 1
8 Lần 2
3 10 Lần 1
16 Lần 3
4 12 Lần 4
19 Lần 5
5 16 Lần 2
17 Lần 1
6 9 Lần 0
13 Lần 0
7 24 Lần 1
13 Lần 1
8 13 Lần 1
12 Lần 2
9 12 Lần 3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 20 ngày )
91  ( 11 ngày )
83  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
60  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )
82  ( 8 ngày )
18  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 16 ngày )
39  ( 13 ngày )
51  ( 12 ngày )
21  ( 10 ngày )
04  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
88  ( 9 ngày )
97  ( 9 ngày )
98  ( 7 ngày )