http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hải Phòng (Theo Lô) (đài {dai})"
00
1.48% (4 lượt)
01
0.74% (2 lượt)
02
0.74% (2 lượt)
03
0.74% (2 lượt)
04
1.48% (4 lượt)
06
1.48% (4 lượt)
07
0.74% (2 lượt)
08
1.48% (4 lượt)
09
0.74% (2 lượt)
10
1.48% (4 lượt)
11
1.48% (4 lượt)
12
2.22% (6 lượt)
13
2.22% (6 lượt)
14
0.74% (2 lượt)
15
1.48% (4 lượt)
16
2.22% (6 lượt)
17
2.96% (8 lượt)
19
0.74% (2 lượt)
20
1.48% (4 lượt)
21
1.48% (4 lượt)
22
0.74% (2 lượt)
23
1.48% (4 lượt)
28
0.74% (2 lượt)
29
2.96% (8 lượt)
31
1.48% (4 lượt)
32
0.74% (2 lượt)
33
2.22% (6 lượt)
34
1.48% (4 lượt)
35
0.74% (2 lượt)
36
0.74% (2 lượt)
37
0.74% (2 lượt)
38
1.48% (4 lượt)
39
2.22% (6 lượt)
40
2.22% (6 lượt)
41
0.74% (2 lượt)
42
0.74% (2 lượt)
46
0.74% (2 lượt)
47
1.48% (4 lượt)
48
0.74% (2 lượt)
49
1.48% (4 lượt)
51
1.48% (4 lượt)
52
1.48% (4 lượt)
53
0.74% (2 lượt)
54
1.48% (4 lượt)
55
0.74% (2 lượt)
56
0.74% (2 lượt)
57
2.22% (6 lượt)
58
0.74% (2 lượt)
59
0.74% (2 lượt)
60
0.74% (2 lượt)
63
2.22% (6 lượt)
64
1.48% (4 lượt)
65
1.48% (4 lượt)
66
0.74% (2 lượt)
67
3.70% (10 lượt)
68
0.74% (2 lượt)
69
2.22% (6 lượt)
71
0.74% (2 lượt)
72
0.74% (2 lượt)
73
1.48% (4 lượt)
76
0.74% (2 lượt)
78
0.74% (2 lượt)
79
2.22% (6 lượt)
82
1.48% (4 lượt)
83
0.74% (2 lượt)
84
2.22% (6 lượt)
86
0.74% (2 lượt)
87
1.48% (4 lượt)
88
2.22% (6 lượt)
90
1.48% (4 lượt)
91
1.48% (4 lượt)
92
0.74% (2 lượt)
95
0.74% (2 lượt)
97
1.48% (4 lượt)
99
0.74% (2 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Hải Phòng đến Ngày 21/09/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

96      ( 24 ngày )
43      ( 22 ngày )
30      ( 13 ngày )
05      ( 12 ngày )
18      ( 12 ngày )
85      ( 12 ngày )
75      ( 11 ngày )
77      ( 11 ngày )
61      ( 10 ngày )
89      ( 10 ngày )
93      ( 10 ngày )
98      ( 10 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

67 ( 10 Lần ) Tăng 2
17 ( 8 Lần ) Tăng 2
29 ( 8 Lần ) Không tăng
12 ( 6 Lần ) Không tăng
13 ( 6 Lần ) Tăng 2
16 ( 6 Lần ) Không tăng
33 ( 6 Lần ) Không tăng
39 ( 6 Lần ) Không tăng
40 ( 6 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

31 ( 16 Lần ) Không tăng
92 ( 14 Lần ) Không tăng
17 ( 12 Lần ) Tăng 1
86 ( 12 Lần ) Không tăng
13 ( 10 Lần ) Tăng 4
16 ( 10 Lần ) Giảm 2
29 ( 10 Lần ) Tăng 2
39 ( 10 Lần ) Không tăng
67 ( 10 Lần ) Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

17 ( 24 Lần ) Tăng 2
31 ( 24 Lần ) Không tăng
97 ( 20 Lần ) Không tăng
39 ( 19 Lần ) Không tăng
83 ( 18 Lần ) Tăng 2
16 ( 17 Lần ) Giảm 2
26 ( 17 Lần ) Không tăng
29 ( 17 Lần ) Tăng 2
80 ( 17 Lần ) Giảm 2

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Hải Phòng trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
26 Lần 6
0 24 Lần 2
42 Lần 6
1 26 Lần 2
24 Lần 6
2 26 Lần 2
32 Lần 10
3 32 Lần 6
22 Lần 4
4 24 Lần 0
28 Lần 8
5 14 Lần 4
36 Lần 2
6 22 Lần 4
18 Lần 2
7 40 Lần 2
24 Lần 0
8 24 Lần 2
18 Lần 4
9 38 Lần 8

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 13 ngày )
19  ( 12 ngày )
37  ( 10 ngày )
58  ( 10 ngày )
69  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
97  ( 8 ngày )
42  ( 7 ngày )
56  ( 7 ngày )

Miền Bắc

50  ( 26 ngày )
66  ( 20 ngày )
14  ( 12 ngày )
86  ( 11 ngày )
11  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
35  ( 8 ngày )
85  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

64  ( 11 ngày )
84  ( 11 ngày )
25  ( 10 ngày )
57  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
63  ( 7 ngày )
94  ( 7 ngày )
03  ( 6 ngày )
22  ( 6 ngày )