http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Nam Định (Theo Lô) (đài {dai})"
01
0.93% (2 lượt)
02
0.93% (2 lượt)
04
0.93% (2 lượt)
08
1.85% (4 lượt)
09
1.85% (4 lượt)
11
0.93% (2 lượt)
12
0.93% (2 lượt)
13
0.93% (2 lượt)
14
2.78% (6 lượt)
17
1.85% (4 lượt)
18
0.93% (2 lượt)
19
1.85% (4 lượt)
21
0.93% (2 lượt)
22
0.93% (2 lượt)
23
2.78% (6 lượt)
24
0.93% (2 lượt)
26
0.93% (2 lượt)
27
0.93% (2 lượt)
28
0.93% (2 lượt)
29
0.93% (2 lượt)
30
1.85% (4 lượt)
31
0.93% (2 lượt)
33
0.93% (2 lượt)
35
1.85% (4 lượt)
36
1.85% (4 lượt)
38
0.93% (2 lượt)
39
1.85% (4 lượt)
40
2.78% (6 lượt)
41
0.93% (2 lượt)
42
0.93% (2 lượt)
43
0.93% (2 lượt)
44
0.93% (2 lượt)
45
0.93% (2 lượt)
46
0.93% (2 lượt)
47
0.93% (2 lượt)
48
0.93% (2 lượt)
53
1.85% (4 lượt)
54
0.93% (2 lượt)
55
1.85% (4 lượt)
57
0.93% (2 lượt)
60
2.78% (6 lượt)
62
2.78% (6 lượt)
64
0.93% (2 lượt)
65
1.85% (4 lượt)
66
2.78% (6 lượt)
67
0.93% (2 lượt)
68
1.85% (4 lượt)
69
0.93% (2 lượt)
70
1.85% (4 lượt)
71
2.78% (6 lượt)
72
0.93% (2 lượt)
74
0.93% (2 lượt)
75
0.93% (2 lượt)
76
1.85% (4 lượt)
77
0.93% (2 lượt)
79
1.85% (4 lượt)
81
0.93% (2 lượt)
82
0.93% (2 lượt)
83
0.93% (2 lượt)
84
0.93% (2 lượt)
85
2.78% (6 lượt)
86
1.85% (4 lượt)
88
1.85% (4 lượt)
89
2.78% (6 lượt)
90
0.93% (2 lượt)
91
0.93% (2 lượt)
92
1.85% (4 lượt)
93
1.85% (4 lượt)
96
0.93% (2 lượt)
97
0.93% (2 lượt)
99
0.93% (2 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Nam Định đến Ngày 18/08/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

10      ( 28 ngày )
50      ( 25 ngày )
51      ( 23 ngày )
15      ( 22 ngày )
63      ( 18 ngày )
34      ( 17 ngày )
78      ( 17 ngày )
49      ( 15 ngày )
94      ( 15 ngày )
58      ( 11 ngày )
07      ( 10 ngày )
20      ( 9 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

14 ( 6 Lần ) Tăng 2
23 ( 6 Lần ) Tăng 2
40 ( 6 Lần ) Tăng 2
60 ( 6 Lần ) Tăng 2
62 ( 6 Lần ) Không tăng
66 ( 6 Lần ) Tăng 2
71 ( 6 Lần ) Tăng 4
85 ( 6 Lần ) Không tăng
89 ( 6 Lần ) Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

89 ( 11 Lần ) Tăng 2
30 ( 9 Lần ) Không tăng
14 ( 8 Lần ) Tăng 2
40 ( 8 Lần ) Tăng 2
60 ( 8 Lần ) Tăng 2
66 ( 8 Lần ) Tăng 2
76 ( 8 Lần ) Tăng 2
92 ( 8 Lần ) Tăng 2
23 ( 7 Lần ) Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

30 ( 24 Lần ) Tăng 2
19 ( 22 Lần ) Tăng 2
82 ( 20 Lần ) Không tăng
85 ( 19 Lần ) Không tăng
14 ( 18 Lần ) Tăng 2
64 ( 18 Lần ) Không tăng
06 ( 17 Lần ) Không tăng
88 ( 17 Lần ) Tăng 2
02 ( 16 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Nam Định trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
14 Lần 2
0 22 Lần 8
22 Lần 4
1 20 Lần 4
20 Lần 4
2 22 Lần 2
22 Lần 10
3 22 Lần 4
22 Lần 6
4 20 Lần 6
12 Lần 4
5 22 Lần 6
32 Lần 6
6 24 Lần 8
26 Lần 10
7 16 Lần 4
28 Lần 4
8 20 Lần 2
18 Lần 4
9 28 Lần 10

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

33  ( 16 ngày )
12  ( 14 ngày )
24  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
78  ( 11 ngày )
19  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
40  ( 9 ngày )
93  ( 7 ngày )

Miền Bắc

05  ( 19 ngày )
03  ( 18 ngày )
15  ( 15 ngày )
50  ( 15 ngày )
32  ( 12 ngày )
58  ( 10 ngày )
59  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 20 ngày )
83  ( 16 ngày )
97  ( 15 ngày )
19  ( 13 ngày )
70  ( 12 ngày )
05  ( 10 ngày )
06  ( 10 ngày )
57  ( 9 ngày )
59  ( 9 ngày )