http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Nam Định (Theo Lô) (đài {dai})"
00
1.48% (4 lượt)
01
1.48% (4 lượt)
02
1.48% (4 lượt)
03
0.74% (2 lượt)
04
0.74% (2 lượt)
05
0.74% (2 lượt)
06
0.74% (2 lượt)
07
2.96% (8 lượt)
08
0.74% (2 lượt)
10
2.96% (8 lượt)
11
0.74% (2 lượt)
12
0.74% (2 lượt)
14
0.74% (2 lượt)
15
0.74% (2 lượt)
17
1.48% (4 lượt)
18
1.48% (4 lượt)
19
0.74% (2 lượt)
21
0.74% (2 lượt)
23
1.48% (4 lượt)
24
0.74% (2 lượt)
25
0.74% (2 lượt)
27
0.74% (2 lượt)
29
1.48% (4 lượt)
30
0.74% (2 lượt)
32
1.48% (4 lượt)
33
1.48% (4 lượt)
36
2.22% (6 lượt)
37
2.22% (6 lượt)
39
0.74% (2 lượt)
40
0.74% (2 lượt)
41
0.74% (2 lượt)
42
0.74% (2 lượt)
43
2.22% (6 lượt)
45
1.48% (4 lượt)
48
1.48% (4 lượt)
49
0.74% (2 lượt)
50
2.22% (6 lượt)
51
0.74% (2 lượt)
52
1.48% (4 lượt)
53
0.74% (2 lượt)
54
1.48% (4 lượt)
56
1.48% (4 lượt)
57
1.48% (4 lượt)
59
0.74% (2 lượt)
60
1.48% (4 lượt)
61
0.74% (2 lượt)
62
0.74% (2 lượt)
63
0.74% (2 lượt)
65
0.74% (2 lượt)
66
2.22% (6 lượt)
67
0.74% (2 lượt)
68
0.74% (2 lượt)
69
1.48% (4 lượt)
70
1.48% (4 lượt)
71
0.74% (2 lượt)
72
1.48% (4 lượt)
73
0.74% (2 lượt)
75
1.48% (4 lượt)
77
2.22% (6 lượt)
78
2.96% (8 lượt)
80
2.22% (6 lượt)
81
0.74% (2 lượt)
82
0.74% (2 lượt)
83
2.22% (6 lượt)
84
0.74% (2 lượt)
85
1.48% (4 lượt)
86
1.48% (4 lượt)
87
0.74% (2 lượt)
88
3.70% (10 lượt)
90
2.96% (8 lượt)
93
1.48% (4 lượt)
94
0.74% (2 lượt)
95
0.74% (2 lượt)
97
2.96% (8 lượt)
98
0.74% (2 lượt)
99
1.48% (4 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Nam Định đến Ngày 17/10/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

34      ( 25 ngày )
16      ( 14 ngày )
13      ( 12 ngày )
26      ( 12 ngày )
28      ( 9 ngày )
96      ( 9 ngày )
35      ( 8 ngày )
46      ( 8 ngày )
79      ( 8 ngày )
89      ( 8 ngày )
92      ( 8 ngày )
55      ( 7 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

88 ( 10 Lần ) Tăng 6
07 ( 8 Lần ) Tăng 2
10 ( 8 Lần ) Không tăng
78 ( 8 Lần ) Tăng 2
90 ( 8 Lần ) Tăng 2
97 ( 8 Lần ) Tăng 2
36 ( 6 Lần ) Không tăng
37 ( 6 Lần ) Tăng 2
43 ( 6 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

48 ( 12 Lần ) Không tăng
52 ( 12 Lần ) Không tăng
60 ( 12 Lần ) Không tăng
66 ( 12 Lần ) Tăng 2
88 ( 12 Lần ) Tăng 4
93 ( 12 Lần ) Giảm 2
07 ( 10 Lần ) Tăng 2
19 ( 10 Lần ) Không tăng
32 ( 10 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

88 ( 23 Lần ) Tăng 6
93 ( 19 Lần ) Không tăng
19 ( 18 Lần ) Không tăng
30 ( 18 Lần ) Không tăng
36 ( 18 Lần ) Giảm 4
60 ( 18 Lần ) Không tăng
75 ( 18 Lần ) Không tăng
48 ( 17 Lần ) Không tăng
62 ( 17 Lần ) Giảm 2

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Nam Định trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
30 Lần 8
0 44 Lần 0
26 Lần 2
1 18 Lần 2
16 Lần 2
2 24 Lần 4
24 Lần 2
3 32 Lần 4
22 Lần 4
4 14 Lần 2
28 Lần 2
5 22 Lần 0
26 Lần 2
6 22 Lần 0
30 Lần 6
7 42 Lần 2
38 Lần 4
8 32 Lần 0
30 Lần 0
9 20 Lần 2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

86  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
09  ( 8 ngày )
46  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )
02  ( 7 ngày )
03  ( 7 ngày )
00  ( 6 ngày )
22  ( 6 ngày )

Miền Bắc

36  ( 16 ngày )
40  ( 16 ngày )
38  ( 12 ngày )
02  ( 11 ngày )
15  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
84  ( 9 ngày )
31  ( 8 ngày )
83  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

22  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
80  ( 7 ngày )
81  ( 7 ngày )
83  ( 7 ngày )
91  ( 7 ngày )
97  ( 7 ngày )
37  ( 6 ngày )
44  ( 6 ngày )