http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Thái Bình (Theo Lô) (đài {dai})"
01
0.53% (2 lượt)
02
1.06% (4 lượt)
04
2.12% (8 lượt)
06
3.17% (12 lượt)
07
1.06% (4 lượt)
08
0.26% (1 lượt)
09
0.26% (1 lượt)
10
2.38% (9 lượt)
11
1.06% (4 lượt)
12
2.12% (8 lượt)
13
1.32% (5 lượt)
14
1.32% (5 lượt)
15
1.06% (4 lượt)
17
1.06% (4 lượt)
18
1.59% (6 lượt)
19
0.26% (1 lượt)
20
1.06% (4 lượt)
21
1.59% (6 lượt)
22
1.06% (4 lượt)
24
1.06% (4 lượt)
25
0.26% (1 lượt)
27
1.32% (5 lượt)
28
0.26% (1 lượt)
31
0.53% (2 lượt)
32
3.17% (12 lượt)
33
1.32% (5 lượt)
34
3.44% (13 lượt)
35
1.06% (4 lượt)
36
3.17% (12 lượt)
37
0.26% (1 lượt)
39
1.32% (5 lượt)
41
0.26% (1 lượt)
42
1.06% (4 lượt)
43
0.26% (1 lượt)
44
0.26% (1 lượt)
45
1.06% (4 lượt)
47
1.06% (4 lượt)
49
2.12% (8 lượt)
51
1.59% (6 lượt)
52
1.59% (6 lượt)
53
2.12% (8 lượt)
55
0.53% (2 lượt)
56
1.06% (4 lượt)
57
1.32% (5 lượt)
59
1.32% (5 lượt)
61
0.26% (1 lượt)
62
0.26% (1 lượt)
64
1.06% (4 lượt)
65
2.12% (8 lượt)
66
2.12% (8 lượt)
67
2.12% (8 lượt)
68
0.53% (2 lượt)
69
2.12% (8 lượt)
70
2.65% (10 lượt)
71
1.06% (4 lượt)
73
0.26% (1 lượt)
74
2.38% (9 lượt)
75
0.26% (1 lượt)
77
0.26% (1 lượt)
79
1.59% (6 lượt)
81
1.06% (4 lượt)
82
3.17% (12 lượt)
84
1.06% (4 lượt)
86
2.12% (8 lượt)
87
1.32% (5 lượt)
88
2.12% (8 lượt)
89
2.38% (9 lượt)
90
0.26% (1 lượt)
92
2.38% (9 lượt)
93
2.38% (9 lượt)
94
0.53% (2 lượt)
95
0.26% (1 lượt)
97
2.65% (10 lượt)
99
2.12% (8 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Thái Bình đến Ngày 22/03/2019

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

16      ( 24 ngày )
80      ( 23 ngày )
00      ( 12 ngày )
63      ( 11 ngày )
91      ( 10 ngày )
26      ( 9 ngày )
38      ( 9 ngày )
46      ( 9 ngày )
48      ( 9 ngày )
50      ( 9 ngày )
98      ( 9 ngày )
60      ( 8 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

34 ( 13 Lần ) Tăng 1
06 ( 12 Lần ) Không tăng
32 ( 12 Lần ) Không tăng
36 ( 12 Lần ) Không tăng
82 ( 12 Lần ) Không tăng
70 ( 10 Lần ) Tăng 2
97 ( 10 Lần ) Không tăng
10 ( 9 Lần ) Không tăng
74 ( 9 Lần ) Giảm 4

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

89 ( 29 Lần ) Giảm 3
87 ( 25 Lần ) Không tăng
10 ( 21 Lần ) Không tăng
34 ( 21 Lần ) Tăng 1
49 ( 20 Lần ) Giảm 4
69 ( 20 Lần ) Không tăng
08 ( 17 Lần ) Không tăng
14 ( 17 Lần ) Giảm 4
33 ( 17 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

14 ( 49 Lần ) Không tăng
22 ( 44 Lần ) Giảm 2
84 ( 44 Lần ) Không tăng
03 ( 43 Lần ) Không tăng
87 ( 43 Lần ) Không tăng
89 ( 43 Lần ) Tăng 1
53 ( 42 Lần ) Không tăng
27 ( 41 Lần ) Giảm 1
79 ( 40 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Thái Bình trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
32 Lần 7
0 24 Lần 2
46 Lần 3
1 30 Lần 1
25 Lần 8
2 60 Lần 9
54 Lần 1
3 29 Lần 6
23 Lần 18
4 50 Lần 9
36 Lần 2
5 25 Lần 21
40 Lần 13
6 44 Lần 8
32 Lần 4
7 47 Lần 13
50 Lần 19
8 18 Lần 2
40 Lần 6
9 51 Lần 10

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

12  ( 11 ngày )
11  ( 10 ngày )
98  ( 10 ngày )
02  ( 9 ngày )
33  ( 7 ngày )
76  ( 7 ngày )

Miền Bắc

76  ( 18 ngày )
30  ( 15 ngày )
10  ( 12 ngày )
11  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )
07  ( 10 ngày )
12  ( 9 ngày )
37  ( 9 ngày )
14  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

40  ( 14 ngày )
87  ( 12 ngày )
37  ( 10 ngày )
42  ( 9 ngày )
85  ( 9 ngày )
12  ( 6 ngày )
14  ( 6 ngày )
35  ( 6 ngày )