http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Kết quả xổ số Miền Nam
19/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tiền Giang
TG11C
20
986
0056
5702
5216
8909
04433
62172
47622
95029
80836
15012
30888
93933
17703
09593
99578
092743
Kiên Giang
11K3
08
822
0832
3253
6898
2741
84491
10327
95832
61630
90692
28793
28600
79330
49374
49541
03204
564242
Đà Lạt
ĐL11K3
24
492
7819
3667
2082
7976
97597
91887
33034
65673
35454
58730
54551
64345
51901
03529
50314
654274
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 19/11/2017  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
2 0 2,9,3
1 6,2
0,7,2,1 2 0,2,9
3,3,0,9,4 3 3,6,3
4 3
5 6
8,5,1,3 6
7 2,8
8,7 8 6,8
0,2 9 3
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
3,0,3 0 8,0,4
4,9,4 1
2,3,3,9,4 2 2,7
5,9 3 2,2,0,0
7,0 4 1,1,2
5 3
6
2 7 4
0,9 8
9 8,1,2,3
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
3 0 1
5,0 1 9,4
9,8 2 4,9
7 3 4,0
2,3,5,1,7 4 5
4 5 4,1
7 6 7
6,9,8 7 6,3,4
8 2,7
1,2 9 2,7

Các thống kê cơ bản Miền Nam (Lô) đến Ngày 19/11/2017

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

77      ( 9 ngày )
94      ( 9 ngày )
23      ( 8 ngày )
70      ( 8 ngày )
15      ( 7 ngày )
47      ( 6 ngày )
81      ( 6 ngày )
06      ( 5 ngày )
85      ( 5 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

65      ( 21 ngày )
77      ( 10 ngày )
15      ( 9 ngày )
94      ( 9 ngày )
23      ( 8 ngày )
70      ( 8 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

71 ( 1204 Lần ) Giảm 237
83 ( 1203 Lần ) Không tăng
03 ( 1145 Lần ) Tăng 182
82 ( 1144 Lần ) Giảm 292
93 ( 1085 Lần ) Tăng 364
35 ( 963 Lần ) Giảm 474
34 ( 905 Lần ) Giảm 292
97 ( 905 Lần ) Tăng 182
53 ( 904 Lần ) Giảm 55

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

03 ( 2713 Lần ) Tăng 182
82 ( 2168 Lần ) Giảm 59
36 ( 1987 Lần ) Giảm 59
56 ( 1874 Lần ) Tăng 182
53 ( 1869 Lần ) Giảm 59
35 ( 1809 Lần ) Không tăng
83 ( 1805 Lần ) Giảm 241
76 ( 1688 Lần ) Giảm 59
71 ( 1679 Lần ) Giảm 241

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
4403 Lần 326
0 4037 Lần 749
2412 Lần 254
1 4037 Lần 199
3199 Lần 385
2 5130 Lần 580
5248 Lần 495
3 6991 Lần 982
3075 Lần 275
4 3679 Lần 89
4334 Lần 694
5 2829 Lần 1477
3070 Lần 1003
6 3315 Lần 275
5422 Lần 804
7 3375 Lần 491
4336 Lần 457
8 3132 Lần 1642
4641 Lần 563
9 3615 Lần 1168

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 21 ngày )
83  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
60  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )
18  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
40  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 17 ngày )
39  ( 14 ngày )
51  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
04  ( 10 ngày )
22  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
97  ( 10 ngày )
98  ( 8 ngày )