http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Kết quả xổ số Miền Nam
16/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Đồng Nai
1K3
21
477
6970
8124
7209
4434
70084
99124
95221
13223
61118
97727
92605
74824
77119
56193
81947
128282
Cần Thơ
K3T1
50
635
3308
4104
8547
8508
77241
87096
35660
56282
46180
10993
89505
00854
77160
29027
22615
105296
Sóc Trăng
K3T01
85
067
6122
8459
4947
6975
21496
87516
50119
76209
41398
08051
28396
86928
53992
72403
11397
624713
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 16/01/2019  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
7 0 9,5
2,2 1 8,9
8 2 1,4,4,1,3,7,4
2,9 3 4
2,3,8,2,2 4 7
0 5
6
7,2,4 7 7,0
1 8 4,2
0,1 9 3
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
5,6,8,6 0 8,4,8,5
4 1 5
8 2 7
9 3 5
0,5 4 7,1
3,0,1 5 0,4
9,9 6 0,0
4,2 7
0,0 8 2,0
9 6,3,6
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
0 9,3
5 1 6,9,3
2,9 2 2,8
0,1 3
4 7
8,7 5 9,1
9,1,9 6 7
6,4,9 7 5
9,2 8 5
5,1,0 9 6,8,6,2,7

Các thống kê cơ bản Miền Nam (Lô) đến Ngày 15/01/2019

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

15      ( 8 ngày )
25      ( 8 ngày )
72      ( 7 ngày )
06      ( 6 ngày )
80      ( 6 ngày )
64      ( 5 ngày )
70      ( 5 ngày )
81      ( 5 ngày )
92      ( 5 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

26      ( 15 ngày )
55      ( 10 ngày )
65      ( 9 ngày )
06      ( 8 ngày )
15      ( 8 ngày )
25      ( 8 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

27 ( 1796 Lần ) Tăng 1068
23 ( 1746 Lần ) Tăng 1018
96 ( 1668 Lần ) Tăng 938
21 ( 1366 Lần ) Tăng 637
24 ( 1257 Lần ) Tăng 710
47 ( 1066 Lần ) Tăng 1066
09 ( 985 Lần ) Tăng 620
19 ( 931 Lần ) Tăng 384
17 ( 910 Lần ) Giảm 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

27 ( 2706 Lần ) Tăng 1068
23 ( 2292 Lần ) Tăng 1018
96 ( 2034 Lần ) Tăng 1122
21 ( 1913 Lần ) Tăng 638
17 ( 1822 Lần ) Tăng 182
05 ( 1813 Lần ) Tăng 174
51 ( 1747 Lần ) Tăng 472
08 ( 1722 Lần ) Tăng 445
09 ( 1714 Lần ) Tăng 803

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
4372 Lần 1817
0 2202 Lần 10
5841 Lần 1647
1 4321 Lần 308
8419 Lần 3864
2 4030 Lần 1297
3736 Lần 86
3 5340 Lần 1513
2821 Lần 283
4 5911 Lần 2447
3760 Lần 476
5 3226 Lần 1585
2883 Lần 35
6 4893 Lần 1428
3716 Lần 1163
7 5986 Lần 2886
4531 Lần 1249
8 4945 Lần 197
5209 Lần 2472
9 4432 Lần 783

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

26  ( 15 ngày )
55  ( 10 ngày )
65  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
15  ( 8 ngày )
25  ( 8 ngày )
91  ( 8 ngày )
00  ( 7 ngày )
72  ( 7 ngày )

Miền Bắc

96  ( 13 ngày )
42  ( 11 ngày )
69  ( 11 ngày )
83  ( 10 ngày )
18  ( 9 ngày )
91  ( 9 ngày )
27  ( 8 ngày )
37  ( 8 ngày )
57  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

57  ( 23 ngày )
91  ( 13 ngày )
64  ( 10 ngày )
42  ( 9 ngày )
44  ( 9 ngày )
17  ( 8 ngày )
33  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )
37  ( 7 ngày )