http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Kết quả xổ số Miền Nam
25/062019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Bến Tre
K26T6
09
976
8260
0651
9531
2912
05090
32689
95178
51466
99981
19781
80312
90671
25048
42056
84410
025142
Vũng Tàu
6D
11
847
1974
2235
9140
5324
96347
69401
23599
88131
64475
62947
21333
72313
29422
97100
67044
713195
Bạc Liêu
T6K4
23
085
4531
4374
7439
3511
53858
35518
33753
11742
60189
80863
50515
81717
97917
60706
51805
309279
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 25/06/2019  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
6,9,1 0 9
5,3,8,8,7 1 2,2,0
1,1,4 2
3 1
4 8,2
5 1,6
7,6,5 6 0,6
7 6,8,1
7,4 8 9,1,1
0,8 9 0
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
4,0 0 1,0
1,0,3 1 1,3
2 2 4,2
3,1 3 5,1,3
7,2,4 4 7,0,7,7,4
3,7,9 5
6
4,4,4 7 4,5
8
9 9 9,5
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
0 6,5
3,1 1 1,8,5,7,7
4 2 3
2,5,6 3 1,9
7 4 2
8,1,0 5 8,3
0 6 3
1,1 7 4,9
5,1 8 5,9
3,8,7 9

Các thống kê cơ bản Miền Nam (Lô) đến Ngày 25/06/2019

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

46      ( 10 ngày )
04      ( 8 ngày )
30      ( 8 ngày )
32      ( 6 ngày )
41      ( 6 ngày )
02      ( 5 ngày )
70      ( 5 ngày )
84      ( 5 ngày )
94      ( 5 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

46      ( 11 ngày )
58      ( 10 ngày )
04      ( 8 ngày )
84      ( 8 ngày )
25      ( 7 ngày )
30      ( 7 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

40 ( 912 Lần ) Không tăng
31 ( 911 Lần ) Tăng 546
01 ( 729 Lần ) Tăng 182
06 ( 729 Lần ) Giảm 182
85 ( 729 Lần ) Tăng 182
47 ( 728 Lần ) Tăng 546
74 ( 728 Lần ) Tăng 182
52 ( 549 Lần ) Giảm 182
05 ( 548 Lần ) Tăng 182

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

06 ( 1275 Lần ) Tăng 182
05 ( 1094 Lần ) Tăng 182
40 ( 1094 Lần ) Tăng 182
15 ( 912 Lần ) Tăng 182
44 ( 912 Lần ) Tăng 182
16 ( 911 Lần ) Không tăng
23 ( 911 Lần ) Tăng 182
31 ( 911 Lần ) Tăng 546
65 ( 911 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
3284 Lần 182
0 2553 Lần 0
3463 Lần 182
1 3463 Lần 364
2006 Lần 910
2 2370 Lần 182
2554 Lần 182
3 3829 Lần 182
4010 Lần 728
4 2735 Lần 182
2189 Lần 364
5 3831 Lần 910
2737 Lần 546
6 2737 Lần 1456
2913 Lần 728
7 2549 Lần 182
3282 Lần 546
8 2370 Lần 546
3100 Lần 728
9 3101 Lần 364

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

46  ( 11 ngày )
58  ( 10 ngày )
04  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
25  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
32  ( 6 ngày )
41  ( 6 ngày )
86  ( 6 ngày )

Miền Bắc

75  ( 23 ngày )
76  ( 18 ngày )
80  ( 13 ngày )
43  ( 12 ngày )
81  ( 12 ngày )
77  ( 11 ngày )
94  ( 11 ngày )
49  ( 10 ngày )
61  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

12  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
14  ( 9 ngày )
20  ( 9 ngày )
46  ( 9 ngày )
75  ( 9 ngày )
50  ( 8 ngày )
92  ( 8 ngày )
18  ( 7 ngày )