http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Kết quả xổ số Miền Nam
19/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tiền Giang
TG11C
20
986
0056
5702
5216
8909
04433
62172
47622
95029
80836
15012
30888
93933
17703
09593
99578
092743
Kiên Giang
11K3
08
822
0832
3253
6898
2741
84491
10327
95832
61630
90692
28793
28600
79330
49374
49541
03204
564242
Đà Lạt
ĐL11K3
24
492
7819
3667
2082
7976
97597
91887
33034
65673
35454
58730
54551
64345
51901
03529
50314
654274
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 19/11/2017  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
2 0 2,9,3
1 6,2
0,7,2,1 2 0,2,9
3,3,0,9,4 3 3,6,3
4 3
5 6
8,5,1,3 6
7 2,8
8,7 8 6,8
0,2 9 3
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
3,0,3 0 8,0,4
4,9,4 1
2,3,3,9,4 2 2,7
5,9 3 2,2,0,0
7,0 4 1,1,2
5 3
6
2 7 4
0,9 8
9 8,1,2,3
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
3 0 1
5,0 1 9,4
9,8 2 4,9
7 3 4,0
2,3,5,1,7 4 5
4 5 4,1
7 6 7
6,9,8 7 6,3,4
8 2,7
1,2 9 2,7

Các thống kê cơ bản Miền Nam (Lô) đến Ngày 19/11/2017

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

77      ( 9 ngày )
94      ( 9 ngày )
23      ( 8 ngày )
70      ( 8 ngày )
15      ( 7 ngày )
47      ( 6 ngày )
81      ( 6 ngày )
06      ( 5 ngày )
85      ( 5 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

65      ( 21 ngày )
77      ( 10 ngày )
15      ( 9 ngày )
94      ( 9 ngày )
23      ( 8 ngày )
70      ( 8 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

71 ( 1204 Lần ) Giảm 237
83 ( 1203 Lần ) Không tăng
03 ( 964 Lần ) Tăng 1
35 ( 963 Lần ) Giảm 474
82 ( 963 Lần ) Giảm 473
34 ( 724 Lần ) Giảm 473
97 ( 724 Lần ) Tăng 1
53 ( 723 Lần ) Giảm 236
63 ( 723 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

03 ( 2532 Lần ) Tăng 1
82 ( 1987 Lần ) Giảm 240
35 ( 1809 Lần ) Không tăng
36 ( 1806 Lần ) Giảm 240
83 ( 1805 Lần ) Giảm 241
56 ( 1693 Lần ) Tăng 1
53 ( 1688 Lần ) Giảm 240
71 ( 1679 Lần ) Giảm 241
31 ( 1631 Lần ) Giảm 241

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
3136 Lần 941
0 3132 Lần 1654
1688 Lần 470
1 3132 Lần 706
1932 Lần 1652
2 3139 Lần 1411
3619 Lần 2124
3 5543 Lần 466
2170 Lần 1180
4 2412 Lần 1178
3610 Lần 1418
5 2648 Lần 1658
2889 Lần 1184
6 2410 Lần 1180
4336 Lần 1890
7 2651 Lần 233
3612 Lần 1181
8 2408 Lần 2366
3374 Lần 704
9 2891 Lần 1892

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 20 ngày )
91  ( 11 ngày )
83  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
60  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )
82  ( 8 ngày )
18  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 16 ngày )
39  ( 13 ngày )
51  ( 12 ngày )
21  ( 10 ngày )
04  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
88  ( 9 ngày )
97  ( 9 ngày )
98  ( 7 ngày )