http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả Xổ số điện toán

Xổ số điện toán - Ngày: 25/09/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 25/09/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 25/09/2018
 
 
 
 
Xem thêm

Xổ số điện toán - Ngày: 24/09/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 24/09/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 24/09/2018
 
 
 
 
Xem thêm

Xổ số điện toán - Ngày: 23/09/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 23/09/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 23/09/2018
 
 
 
 
Xem thêm

Xổ số điện toán - Ngày: 22/09/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 22/09/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 22/09/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 22/09/2018
 
 
 
 
Xem thêm

Xổ số điện toán - Ngày: 21/09/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 21/09/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 21/09/2018
 
 
 
 
Xem thêm

Xổ số điện toán - Ngày: 20/09/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Năm ngày 20/09/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Năm ngày 20/09/2018
 
 
 
 
Xem thêm

Xổ số điện toán - Ngày: 19/09/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 19/09/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 19/09/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 19/09/2018
 
 
 
 
Xem thêm

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 17 ngày )
58  ( 14 ngày )
42  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
96  ( 9 ngày )
20  ( 8 ngày )
47  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
36  ( 7 ngày )

Miền Bắc

66  ( 24 ngày )
14  ( 16 ngày )
24  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
98  ( 12 ngày )
64  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
95  ( 11 ngày )
60  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

57  ( 14 ngày )
08  ( 9 ngày )
83  ( 9 ngày )
19  ( 8 ngày )
39  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
50  ( 8 ngày )
87  ( 8 ngày )
88  ( 8 ngày )