http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả Xổ số điện toán

Xổ số điện toán - Ngày: 21/09/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Năm ngày 21/09/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Năm ngày 21/09/2017
 
 
 
 
Xem thêm

Xổ số điện toán - Ngày: 20/09/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 20/09/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 20/09/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 20/09/2017
 
 
 
 
Xem thêm

Xổ số điện toán - Ngày: 19/09/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 19/09/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 19/09/2017
 
 
 
 
Xem thêm

Xổ số điện toán - Ngày: 18/09/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 18/09/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 18/09/2017
 
 
 
 
Xem thêm

Xổ số điện toán - Ngày: 17/09/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 17/09/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 17/09/2017
 
 
 
 
Xem thêm

Xổ số điện toán - Ngày: 16/09/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 16/09/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 16/09/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 16/09/2017
 
 
 
 
Xem thêm

Xổ số điện toán - Ngày: 15/09/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 15/09/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 15/09/2017
 
 
 
 
Xem thêm

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

55  ( 13 ngày )
47  ( 10 ngày )
20  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
52  ( 7 ngày )
80  ( 7 ngày )
84  ( 7 ngày )
86  ( 7 ngày )

Miền Bắc

42  ( 28 ngày )
50  ( 19 ngày )
78  ( 19 ngày )
16  ( 14 ngày )
64  ( 13 ngày )
80  ( 13 ngày )
41  ( 12 ngày )
87  ( 11 ngày )
93  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 14 ngày )
36  ( 13 ngày )
90  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
48  ( 8 ngày )
21  ( 7 ngày )
33  ( 7 ngày )
56  ( 7 ngày )
14  ( 6 ngày )