http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả Xổ số điện toán

Xổ số điện toán - Ngày: 19/11/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 19/11/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 19/11/2017
 
 
 
 
Xem thêm

Xổ số điện toán - Ngày: 18/11/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 18/11/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 18/11/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 18/11/2017
 
 
 
 
Xem thêm

Xổ số điện toán - Ngày: 17/11/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 17/11/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 17/11/2017
 
 
 
 
Xem thêm

Xổ số điện toán - Ngày: 16/11/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Năm ngày 16/11/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Năm ngày 16/11/2017
 
 
 
 
Xem thêm

Xổ số điện toán - Ngày: 15/11/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 15/11/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 15/11/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 15/11/2017
 
 
 
 
Xem thêm

Xổ số điện toán - Ngày: 14/11/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 14/11/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 14/11/2017
 
 
 
 
Xem thêm

Xổ số điện toán - Ngày: 13/11/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 13/11/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 13/11/2017
 
 
 
 
Xem thêm

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 20 ngày )
91  ( 11 ngày )
83  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
60  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )
82  ( 8 ngày )
18  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 16 ngày )
39  ( 13 ngày )
51  ( 12 ngày )
21  ( 10 ngày )
04  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
88  ( 9 ngày )
97  ( 9 ngày )
98  ( 7 ngày )